Mot en rättvisare bostadsmarknad

Collectors helägda dotterbolag Colligent genomför ett flertal projekt gällande eliminering av olovlig andrahandsuthyrning. Tack vare Colligents personliga engagemang och vilja att lösa problem har flera bostadsbolag kunnat omvandla olagliga kontrakt och släppa ut dem till den allmänna bostadsmarknaden.

Olaglig andrahandsupplåtelse är ett växande problem. Då det råder akut bostadsbrist i stora delar av landet söker sig bostadslösa utanför köerna och många tvingas köpa hyresavtal eller betala oskäliga hyror. Hyresbolagen har tappat kontrollen och bakom den olagliga handeln döljer sig inte sällan organiserad brottslighet, vilket gör att få vågar anmäla.

 – Det finns exempel där lägenheter hyrts ut i fjärde, femte eller sjätte hand och andra exempel där en lägenhet delas av 15-20 personer som får betala orimliga summor för nästan ingenting, berättar Susanne Bruce, vd för Colligent.

Problemet leder till att allt färre lägenheter kommer ut på den riktiga bostadsmarknaden, vilket i sin tur bäddar för kriminella krafter att utnyttja redan utsatta människor. För att bryta den onda cirkeln har regeringen tillsatt en utredning men redan nu kan hyresbolagen göra mycket själva. Och det är här Colligent kommer in i bilden.

 – För bostadsbolagen är detta självklart en prioriterad fråga men det finns en rädsla för att ta tag i avhysningar. Där kan vi hjälpa till. Våra styrkor är ju hyresfordringar och juridik men vi har samtidigt ett empatiskt förhållningssätt och en bra dialog med både hyresvärd och motparten. Det har gjort att flera bostadsbolag vågat genomföra processen, menar Susanne Bruce.

Avhysning är ett ord som kan låta hårt och drastiskt men vänder man på det innebär det att kontraktet istället kommer ut på den riktiga bostadsmarknaden. På så sätt kan Colligent göra en verklig samhällsnytta. Att omvandla ett svart kontrakt till ett vitt är till gagn både för de som har sociala behov och alla andra som söker bostad.

Här kan du läsa mer om Colligent

Collectors värdeord Engagemang, Etik och Engagemang

Entrepenörskap, etik och engagemang

Collectors 3 kärnvärden representerar våra grundläggande värderingar och är utgångspunkten i hela verksamheten och vårt förhållningssätt till medarbetare, kundrelationer och vår omvärld.

Läs mer om våra värdeord

Man under äppleträd - Mitt Liv

Mitt Liv

I mötet mellan människor kan fördomar brytas och nya möjligheter uppstå. Mitt Livs mentorprogram är bryggan mellan arbetsmarknad och kompetens med utländsk bakgrund. 

Läs mer om Mitt Liv