Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Det gör de genom ett mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som har en eftergymnasial utbildning. De får en personlig mentor motsvarande sin kompetens. Programmet sträcker sig ungefär över ett läsår.

68% av adepterna (deltagarna) får ett arbete under eller inom sex månader efter programmets slut. Åtta av tio får ett arbete inom sitt kompetensområde. Varje adept har stöttat i snitt tre andra personer i att nå sysselsättning. Över 1000 mentorer och adepter har gått programmet sedan starten 2008.

För Mitt Liv är utgångspunkten att integration handlar om att mötas halvvägs. Därför arbetar de inte enbart med dem som vill in på arbetsmarknaden utan i lika stor utsträckning med dem som skall ta emot, det vill säga företag, kommuner och myndigheter.

Genom partnerprogram samarbetar Mitt Liv med över 50 företag och organisationer i frågor som rör mångfald, inkludering, ledarskap, utveckling, konkurrenskraft och affärsnytta. Förutom Collector är några samarbetspartner bl. a AB Volvo, NCC, Siemens, Nordea, Scandic, Försvarsmakten, Stockholms stad m fl. Partnerprogrammet är uppbyggt så att det på ett naturligt sätt sammanvävs med mentorprogrammet. På så vis skapas många möten, så väl på individnivå som i mindre och större sammanhang.

Mitt Liv erbjuder också nätverk, konsult- och rekryteringstjänster för de organisationer som vill fördjupa sig i frågor kring mångfald och inkludering i arbetslivet.

Mitt Livs övertygelse är att det är just i möten mellan människor som fördomar bryts och nya möjligheter uppstår. Och Collector håller med!

– Vi får ofta höra på Mitt Liv av flera mentorer varje år, ”kan jag verkligen bidra som mentor”. Det är ödmjukt att tänka så. Med åtta års erfarenhet av alla dessa fantastiska möten, vet vi att det är i mötet i sig som allt börjar. Vi vet att det är i ett möte, där vi inte dömt på förhand, som vi själva är beredda att möta det nya, växa som individer, bli mer öppna och få mer kunskap. Det är då energi uppstår för något nytt. Det är bara i det fysiska mötet vi kan bygga tillit och respekt för varandra, säger Sofia Appelgren, grundare och VD, Mitt Liv.

Programmet finns i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Linköping och Norrköping) och Malmö. Intresserad av Mitt Livs Partnerprogram? Mer information hittar du här.