Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Det gör de genom ett mentorprogram för personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning.

För Mitt Liv är utgångspunkten att integration handlar om att mötas halvvägs. Därför arbetar de inte enbart med dem som vill in på arbetsmarknaden utan i lika stor utsträckning med dem som ska ta emot, det vill säga företag, kommuner och myndigheter.

Andelen högutbildade utrikesfödda män är numera något högre än andelen högutbildade inrikesfödda män. Trots det är de förra dåligt representerade på chefsbefattningar. Brister i svenska språket skulle kunna vara en faktor men det förklarar inte varför civilingenjörer födda utomlands som vistats i Sverige i mer än tjugo år har svårare att nå toppen än kollegor födda i landet. Forskning visar att rekryterare ofta går på magkänsla, vilket ger sämre träffsäkerhet. Diskriminering och brist på nätverk hos utrikesfödda är andra förklaringar.

Mitt Livs mentorprogram är bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Adepterna är personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning, god svenska eller engelska, uppehållstillstånd samt engagemang och drivkraft. Mentorerna kommer från företag och organisationer som samarbetar med eller är partner till Mitt Liv.

Programmet sträcker sig över ungefär ett läsår. Varje deltagare får en personlig mentor som motsvarar deras kompetens. 68 % av adepterna får ett arbete under eller inom sex månader efter programmets slut, åtta av tio inom sitt kompetensområde. Därtill har varje adept stöttat i snitt tre andra personer för att nå sysselsättning. Över 1000 mentorer och adepter har gått programmet sedan starten 2008.

Genom partnerprogram samarbetar Mitt Liv med över 50 företag och organisationer i frågor som rör mångfald, inkludering, ledarskap, utveckling, konkurrenskraft och affärsnytta. Förutom Collector är några samarbetspartner bl. a AB Volvo, NCC, Siemens, Nordea, Scandic, Försvarsmakten, Stockholms stad m fl.

Partnerprogrammet är uppbyggt så att det på ett naturligt sätt sammanvävs med mentorprogrammet. På så vis skapas många möten, så väl på individnivå som i mindre och större sammanhang.

Mitt Liv erbjuder också nätverk, konsult- och rekryteringstjänster för de organisationer som vill fördjupa sig i frågor kring mångfald och inkludering i arbetslivet.

Mitt Livs övertygelse är att det är just i möten mellan människor som fördomar bryts och nya möjligheter uppstår. Och Collector håller med.

– Vi får ofta frågan: "kan jag verkligen bidra som mentor?". Det är ödmjukt att tänka så. Med åtta års erfarenhet av alla dessa fantastiska möten, vet vi att det är i mötet i sig som allt börjar. Det är i ett möte, där vi inte dömt på förhand, som vi själva är beredda att möta det nya, växa som individer, bli mer öppna och få mer kunskap. Det är då energi uppstår för något nytt. Det är bara i det fysiska mötet vi kan bygga tillit och respekt för varandra, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv.

Programmet finns i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Linköping och Norrköping) och Malmö. Här kan du läsa mer om Mitt Liv.