Mitt Liv

Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som genom mentorprogram och innovativa konsultlösningar arbetar för en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Om Mitt Liv 

Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar Mitt Liv årligen cirka 500 personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens. De bedriver även konsultverksamhet med fokus på att stötta arbetsgivare i frågor kring mångfald och inkludering, så att de kan tillvarata och attrahera den kompetens som finns på arbetsmarknaden idag. Bland Mitt Livs cirka 50 samarbetspartners finns, förutom Collector, bland annat AB Volvo, Scandic, Preem, SMHI, Deloitte, Svea Skog med flera. 

Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv grundades 2008 och är religiöst- och partipolitiskt oberoende. 

Om Mitt Livs Chans 

Mitt Livs Chans är ett mentorprogram för personer som har utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning och som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Programmets syfte är att skapa förutsättningar och öka chanserna att hitta ett jobb inom sitt kompetensområde. Genom mentorskap, nätverksträffar och utbildning ges deltagarna möjlighet att bredda sina professionella nätverk och få en djupare förståelse för den svenska arbetsmarknaden. 

Programmet finns i Göteborg, Stockholm, Malmö, Norrköping/Linköping och som onlineprogram. Cirka 500 adepter deltar i mentorprogrammet varje år och cirka hälften når jobb inom 5 månader efter programmets slut. 

Mitt Livs övertygelse är att det är just i möten mellan människor som fördomar bryts och nya möjligheter uppstår. Och Collector håller med. 

– Vi får ofta frågan: "Kan jag verkligen bidra som mentor?". Det är ödmjukt att tänka så. Med över tio års erfarenhet av alla dessa fantastiska möten, vet vi att det är i mötet i sig som allt börjar. Det är i ett möte, där vi inte dömt på förhand, som vi själva är beredda att möta det nya, växa som individer, bli mer öppna och få mer kunskap. Det är då energi uppstår för något nytt. Det är bara i det fysiska mötet vi kan bygga tillit och respekt för varandra, säger Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv. 

Fyra kvinliga entrepenörer från Kavanur - Hand in Hand

Hand in Hand

Hand in Hand bygger på idén om kvinnors entreprenörskap som en väg ur fattigdom för individer, familjer och hela samhällen. Collector stödjer ett av Hand in Hands byprojekt i Indien.

Läs mer om Hand in Hand