Hand in Hand

Hand in Hand arbetar, genom sitt Village Upliftment Programme, för att stödja en sund utveckling av människor och samhälle. Fokus sätts på kvinnors möjlighet att arbeta, barns rätt till utbildning, medborgarinflytande, hälsa och miljö.

Bekämpa fattigdom genom företagande

Hand in Hand är en organisation som bygger på idén om kvinnors entreprenörskap som en väg ut ur fattigdom. Målen är att utrota fattigdom och barnarbete.

Orsaken till att människor är fattiga är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Hand in Hand jobbar med en lösning som bygger på små familjeägda företag, där entreprenörskap och individens kraft får fritt utlopp och därmed förändrar hela familjens situation. Ibland livet för en hel by. Genom att erbjuda kvinnor utbildning och mikrolån kan de starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla befintliga verksamheter. Tack vare Hand in Hand har drygt 10 miljoner människor kunnat skapa långsiktigt bättre livsvillkor för sig själva, vilket också innebär möjlighet för barn att gå i skolan istället för att arbeta. 

Village Upliftment Programme

Programmet som Collector Bank stödjer har fem viktiga fokusområden:

  • Stärka kvinnor och skapa arbetstillfällen
  • Säkerställa skolgång för byns barn och eliminera barnarbete
  • Upprätta medborgarkontor och stärka den lokala demokratin
  • Hälsa, sanitet och sjukvård
  • Miljöskydd


Marappagoundar i Indien

Via Hand in Hand stödjer Collector Bank befolkningen i byn Marappagoundar pudhur i Tamil Nadu. I den senaste rapporten meddelades att stora framsteg har gjorts beträffande kvinnors entreprenörskap och jobbskapande, utbildning och skolgång, hälsa, miljö, IT-utveckling samt ledarskap.

Collector CSR, barn som sitter på en trappa

Avslutat projekt: Kavanur

Collector Bank har stöttat ett tvåårigt engagemang för den indiska byn Kavanur i det sydostliga distriktet Tiruvarur. Projektet knöts ihop 2015. Byborna har stegvis gjort verklighet av planerna på lokal demokrati, en bättre levnadsmiljö, skolgång för barnen och en utveckling av kvinnors företagande.

Sommaren 2015 nådde projektet planenligt mål och Collectors engagemang avslutades. Hand in Hands rapport beskriver hur de ursprungliga målen uppnåtts samt vilka ytterligare behov som identifierats och tillgodosetts. Ansvaret för byns fortsatta utveckling har lämnads över till Kavanurs folkvalda VDC (Village Development Committee).

Sedan den senaste rapporten har en liten delegation från Collector varit på plats i Kavanur. Våra representanter fick träffa flera av de nya entreprenörerna, byrådets delegater och många av de skolbarn som känner att de är en del i en positiv förändring. 

Rapporter:

24-månadersrapport
18-månadersrapport
12-månadersrapport

 

Man under äppleträd - Mitt Liv

Mitt Liv

I mötet mellan människor kan fördomar brytas och nya möjligheter uppstå. Mitt Livs mentorprogram är bryggan mellan arbetsmarknad och kompetens med utländsk bakgrund. 

Läs mer om Mitt Liv

Collectors värdeord Engagemang, Etik och Engagemang

Entrepenörskap, etik och engagemang

Collectors 3 kärnvärden representerar våra grundläggande värderingar och är utgångspunkten i hela verksamheten och vårt förhållningssätt till medarbetare, kundrelationer och vår omvärld.

Läs mer om våra värdeord