Hand in Hand

Hand in Hand arbetar, genom sitt Village Upliftment Programme, för att stödja en sund utveckling av människor och samhälle. Fokus sätts på kvinnors möjlighet att arbeta, barns rätt till utbildning, medborgarinflytande, hälsa och miljö.

En bättre levnadsmiljö

Via organisationen Hand in Hand stödjer Collector Bank befolkningen i den indiska byn Kavanur i det sydostliga distriktet Tiruvarur. I distriktet är jordbruk den dominerande näringen.

Det går 1020 kvinnor på 1000 män och läskunnigheten i området är omkring 83%. Projektet i Kavanur är förankrat hos byns folkvalda ledning, ett samarbetsavtal är undertecknat och en utvecklingskommitté är etablerad och presenterad för byns invånare. Byborna gör stegvis verklighet av planerna på lokal demokrati, en bättre levnadsmiljö, skolgång för barnen och en utveckling av kvinnlig företagsamhet.

 

Village Upliftment Programme

Programmet som Collector Bank stödjer har fem viktiga fokusområden.

  • Stärka kvinnor och skapa arbetstillfällen
  • Säkerställa skolgång för byns barn och eliminera barnarbete
  • Upprätta medborgarkontor och stärka den lokala demokratin
  • Hälsa, sanitet och sjukvård
  • Miljöskydd

Kavanur i Indien

Collector Bank har sponsrat byn Kavanur i Indien, i samarbete med organisationen Hand in Hand. Sommaren 2015 knöts projektet planenligt ihop och därmed avslutades Collector Banks tvååriga engagemang i byn. Organisationens rapport beskriver hur de ursprungliga målen uppnåtts samt vilka ytterligare behov som identierats och tillgodosetts under projektets gång. Nu lämnar Hand in Hand över ansvaret för byns fortsatta utveckling till Kavanurs folkvalda VDC (Village Development Committee).

Sedan den senaste rapporten har en liten delegantion från Collector varit på plats i Kavanur. Våra representanter fick träffa flera av de nya entreprenörerna, byrådets delegater och många av de skolbarn som känner att de är del i en positiv förändring. I Hand in Hands senaste rapport kan vi följa enskilda bybor, vars liv påverkats av projektet.