Hero image

Hållbara finanser

Sund utlåningskultur

Vår verksamhet ska genomsyras av sund kreditgivning och goda kundrelationer – det hjälper oss minimera risk och skapa positivt värde.

Vi vet att tillgången till kapital är viktig, både för privatpersoner och företag. Krediter är i sig ett viktigt ekonomiskt instrument för samhället och vår ekonomi, och hållbar kreditgivning är en grundläggande del av vårt arbete. Vi lägger därför stor vikt vid noggranna processer och system för att bidra till att långsiktigt skapa en hållbar ekonomi.

Genom vår utlåning är vi med och bidrar till att företag och privatpersoner får tillgång till kapital när de behöver det. Med effektiva beslutsprocesser, flexibilitet och en sund utlåningskultur i fokus utvecklar vi lösningar utifrån våra kunders behov och säkerställer en ansvarsfull kreditgivning.

För att kunna göra tillförlitliga kreditbedömningar har vi utvecklat en avancerad digital modell som baseras på miljontals datapunkter och vi har ett dedikerat team som dagligen arbetar med att säkerställa att vi ger lån efter kundens ekonomiska utrymme och återbetalningsförmåga.

Med våra tre affärsområden spelar vi en viktig samhällsroll när vi hjälper företag och människor att växa. Samtidigt arbetar vi proaktivt för att öka kunskapen i samhället om ekonomi och bidra till mer hållbara finanser.