Entreprenörskap, etik och engangemang

Key values Collector Bank

Entreprenörskap

Entreprenörskap står för innovationskraft, nytänkande och drivkraft. Det innebär att vi driver förändring, är målinriktade och vågar utmana. Vi är öppna för nya intryck, vill ständigt utvecklas och brinner för att skapa möjligheter och förverkliga idéer.

Vi vill förstå och möta våra kunders behov innan de själva har sett behovet. Vi vill erbjuda finansiella tjänster med trygghet och bra villkor och göra det enkelt för kunden att hantera och förstå sin ekonomi.

Starka kundrelationer är en förutsättning för värdeskapande
Vi strävar efter att vara tillgängliga, visa respekt och kunna erbjuda bra lösningar. Ansvarsfull kreditgivning är en viktig del av detta. Vi beviljar bara till personer som i vår avancerade digitala scoringmodell bedöms kunna betala tillbaka sina lån. Det är viktigt att våra kunder kan komma i kontakt med oss om de har frågor eller behöver hjälp. Vår kundtjänst är tillgänglig via telefon och e-post och vi talar 15 olika språk.

Genom finansiell kunskap bidrar vi till bättre beslut
Vi har ett ansvar att se till att våra kunder får tydlig och korrekt information för att kunna fatta rätt beslut. Vi har också en roll i att öka den finansiella kunskapen bland unga och i marginaliserade områden. Se våra exempel: Gimi och Albert.

En långsiktigt lönsam tillväxt skapar stabilitet
Vi växer i en takt där vi klarar av att även leverera god lönsamhet och finansiell stabilitet. Detta ger trygghet och stabilitet för kunder och medarbetare och utifrån ett samhällsperspektiv.

Vi utvecklar hållbara produkter för trygghet och resurseffektivitet
Det är viktigt att integrera hållbarhetsfrågor som kriterier vid utvecklingen av nya produkter, så att de är säkra, resurseffektiva och fyller ett kundbehov. Vårt digitala arbetssätt är mer resurseffektivt än traditionella bankverksamheter.

ETIK

Etik står för respekt, empati och integritet. Det innebär att vi är ansvarskännande, öppna och rakryggade. Vi visar respekt för varandra, våra kunder, samarbetspartners och övriga intressenter.

Affärer ska göras på ett schysst och hållbart sätt och med respekt för det ansvar vi har i relationerna med våra viktiga intressenter och med samhället vi verkar i.

Vi tar vårt ansvar för etiska affärer och motverkan av finansiell brottslighet
Finansiell brottslighet omfattar företeelser som penningtvätt, finansiering av terrorism, mutor och korruption. Det är vårt ansvar att förebygga och förhindra kriminellt beteende.

Ett etiskt förhållningssätt är också en del av bedömningen av företagskunder. Innan vi beviljar en kredit eller påbörjar en affärsrelation med ett nytt företag, granskar vi verksamheten utifrån våra etiska krav.

Goda arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter är ett krav
Hos Collector råder nolltolerans mot alla former av diskriminering eller trakasserier. Vi kräver respekt för mänskliga rättigheter både i den egna verksamheten och hos våra leverantörer och affärspartners.

Transparens är en del av vårt arbetssätt
Transparens innebär för Collector att ha ett öppet och tillgängligt arbetssätt och att ge tillgång till relevant och rättvisande information. Vi ger tydlig information om våra villkor till kunder, inget finstilt eller villkor som inte kunden på förhand känner till och kan ta ställning till.

Att betala skatt är självklart för oss
Collector Bank har sedan vi grundades betalat inkomstskatt där verksamheten bedrivs, vilket är en självklar del av att ta vårt ansvar som samhällsmedborgare.

ENGAGEMANG

Engagemang står för delaktighet, energi och passion. Det innebär att vi alltid ger vårt bästa och gärna går den extra milen för att hitta den bästa lösningen. Genom strategisk hållbarhet visar vi ett tydligt engagemang gentemot våra medarbetare och vår omvärld. Vi har ett stort hjärta i vad vi gör.

Tillgång till kompetens är vår styrka och en framtida utmaning
Collector är en attraktiv och dynamisk arbetsplats för drivna människor. Medarbetare söker sig till oss tack vare vår starka kultur och därför att de vill jobba med duktiga och engagerade kollegor. Konkurrensen om den bästa kompetensen är skarp.

Mångfald och inkludering gör oss starkare
På Collector ser vi styrkan i olikheter, för att skapa en stark organisation och för att kunna förstå och bemöta våra kunder. Könsfördelningen är jämn och vi vill spegla samhället även vad gäller andra olikheter. Inom mångfald och inkludering samarbetar vi med det sociala företaget Mitt Liv.

Kompetensutveckling ger oss innovationskraft
Vi vill att våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och satsar därför mycket på kompetensutveckling. Detta är speciellt viktigt för oss eftersom vi arbetar med teknologi som ständigt utvecklas.

Arbetsmiljö- och hälsoarbete för trivsel och välbefinnande
Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa våra medarbetares fysiska och psykosociala hälsa och välbefinnande.

Med en resurseffektiv verksamhet begränsar vi vårt miljöavtryck
Vår serverkapacitet är energikrävande. Vår cloudbaserade serverlösning är både säkrare, mer flexibel och mer energieffektiv än att ha egna servers.

Vårt samhällsengagemang bidrar till långsiktiga förändringar
Vårt samhällsengagemang är fokuserat på frågor som har en stark koppling till våra kärnvärden och det präglas av långsiktighet och principen om hjälp till självhjälp. Vi samarbetar bland annat med organisationen Hand in Hand.