Hero image

En utvecklande arbetsplats

Vi utvecklas tillsammans

Hos Collector arbetar ekonomer, IT-utvecklare, jurister och analytiker sida vid sida, i en föränderlig miljö med en stark framåtanda.

Att attrahera de bästa medarbetarna är en förutsättning för att kunna leverera hållbar tillväxt och fortsätta utveckla vår affär. Därför har vi som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen som erbjuder en utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Vi är övertygade om att ökad inkludering och mångfald bidrar till en bättre arbetsplats. Collector arbetar därför aktivt för att vara en arbetsplats som präglas av detta i hela vår organisation, samt av jämställd representation i vår ledningsgrupp.

Arbetsmiljö och hälsa är en strategisk fråga som vi arbetar systematiskt och proaktivt med. Vår verksamhet bedrivs bäst när alla medarbetare mår bra och fullt ut bidrar genom att använda sina olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.

Med vår gemensamma kompetens och våra produkter och tjänster arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för företag att utveckla sin verksamhet och individer att fatta kloka beslut rörande sin privatekonomi.