Hero image

Bloom Gbg

Framtidens talanger på nutidens arbetsplatser

Bloom GBG är ett icke-kommunalt och opolitiskt projekt som drivs av flera aktörer i Göteborg med syfte att skapa värdefulla praktikplatser till högstadieelever från socioekonomiskt utsatta områden i Göteborgsregionen.

Att arbetslivet och närsamhället i övrigt samverkar och öppnar upp till praktikplatser hjälper elever att hitta sin egen potential, utveckling och förståelse för behovet av kunskap för att kunna förverkliga positiva livsval. De får en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och skapar kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning och ett utökat kontaktnät. Arbetslivet i sin tur får möjlighet att etablera en god relation med potentiella medarbetare och dra erfarenheter av ungas erfarenheter, förväntningar och tankar.

Jag ser det som självklart att näringslivet engagerar sig, då alla intressen måste verka för ett hållbart samhälle där alla inkluderas och har möjlighet och skyldighet att utbilda sig, skaffa jobb och bidra till ett gott samhällsklimat.

 
       Lena Apler, grundare av Collector Bank

Bloom GBG initierades 2019 av Nudie Jeans, Serneke, Collector Bank och MAQS advokatbyrå tillsammans med Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och har under 2020 skapar praktikplatser för 15 klasser från Brunnsboskolan, Glöstorpsskolan, Kärraskolan och Svartedalsskolan.