Hero image

Hållbarhet

Våra tre kärnvärden

Våra värdeord beskriver hur vi är och vill uppfattas samt hur vi ska agera i alla situationer – såväl mot kunder och samarbetspartners som gentemot varandra. Dessa genomsyrar det dagliga arbetet och integreras i våra policyer och styrdokument.

Affärsmässighet

Collector Bank vill vara en aktör som möjliggör en hållbar utveckling för våra kunder och banken genom ansvarsfull finansiering.

Engagemang

Collector Bank vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att ge bästa service och möjliggöra våra kunders och bankens långsiktiga framgång.

Omtanke

Collector Bank vill vara en pålitlig partner som gör affärer med transparens och omtanke.

Vi tror på att företag som hanterar miljömässiga, sociala och affärsetiska frågeställningar är bättre rustade och kommer vara mer framgångsrika på lång sikt. Vi arbetar för att skapa ett stabilt och tryggt Collector som bygger på våra tre kärnvärden.