Hero image

Affärsetik och ansvar

Våra tre kärnvärden

Våra värdeord beskriver hur vi är och vill uppfattas samt hur vi ska agera i alla situationer – såväl mot kunder och samarbetspartners som gentemot varandra. Dessa genomsyrar det dagliga arbetet och integreras i våra policyer och styrdokument.

Entreprenörskap

Entreprenörskap står för att vi driver förändring, är målinriktade och vågar utmana. Vi vill förstå våra kunders behov och erbjuda finansiella tjänster med bra villkor som gör det tydligt och enkelt för kunden att hantera sin ekonomi och skapa möjligheter för samhällstillväxt.

Engagemang

Engagemang står för att vi är delaktiga och alltid gör det yttersta för att hitta den bästa lösningen. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhet visar vi ett tydligt engagemang gentemot våra medarbetare och vår omvärld.

Etik

Etik står för att vi är ansvarstagande och visar respekt för varandra, våra kunder och samarbetspartners. Vi ska göra affärer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Vi tror på att företag som hanterar miljömässiga, sociala och affärsetiska frågeställningar är bättre rustade och kommer vara mer framgångsrika på lång sikt. Vi arbetar för att skapa ett stabilt och tryggt Collector som bygger på våra tre kärnvärden.