Hero image

Information angående Covid-19 (Corona)

Uppdatering kring Collectors tjänster och det rådande läget.

Som bank har Collector ett samhällsansvar och tar den uppkomna situationen på allra största allvar. Vi bedömer inte att läget kommer att påverka tillgängligheten till våra tjänster och vi gör vårt yttersta för att verksamheten ska fungera som vanligt samtidigt som vi värnar om våra medarbetares och kunders hälsa.

Vi följer hela tiden utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Vi har även vidtagit åtgärder för att minimera spridning av smitta och för att säkerställa att våra kunder såväl på företagssidan som bland privatpersoner ska ha fortsatt kontinuerlig tillgång till alla våra tjänster.

Internt har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder, däribland distansarbete och videomöten, reserestriktioner och besöksrestriktioner. Skulle situationen eskalera har vi utarbetat rutiner för att kunna tillgodose våra kunders behov av tillgänglighet och service, utan att bidra till ökad smittspridning.

I oroliga tider brukar försöken till bedrägeri och kriminell aktivitet öka. Vi vill därför påminna om att aldrig lämna ut pinkoder eller använda BankID på uppmaning av någon som kontaktat dig. Vid misstanke om att du blivit utsatt för bedrägeri, kontakta vår kundservice.

För övriga frågor om Covid-19 (Corona) hänvisar vi till information på Folkhälsomyndighetens sida