Hero image

Årsstämma

ÅRSSTÄMMA 2018

Välkommen till Collector Bank ABs årsstämma 2018

Information

Collector AB's årsstämma 2018 äger rum tisdagen den 24 april 2018, kl. 15.00, på Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.15.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 16 feb 2018.

Begäran skall ställas till styrelsen men skickas till:

Collector AB (publ)
Att: Malin Alevåg
Box 11914, 40439 Göteborg
Malin.alevag@collectorbank.se

Tidigare årsstämmor

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016