Hero image

Årsstämma

ÅRSSTÄMMA 2018

Collector AB's årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 24 april 2018, kl. 15.00, på Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11.

Bilder från Årsstämman 2018

Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
« »