Årsstämma 2017

Collector AB´s årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 25 april 2017, kl. 15.00, i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.15.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 17 februari 2017 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till: Collector AB, Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Gothenburg.

Ärende behandlat på årsstämman

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 17 februari 2017 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till: Collector AB, Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Gothenburg.