Årsstämma 2017

Välkommen till Collector AB's årsstämma 25 april 2017

Collectors årsstämma 2017

Collector AB´s årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 25 april 2017, kl. 15.00, i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.15.

Anmäl dig här!

För att anmäla ditt deltagande behöver du fylla i dina uppgifter här. Det räcker inte med att fylla i deltagarkort.

Öppna anmälan

Ombud

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom ombud måste anmäla sig skriftligt eller per telefon i enlighet med kallelsen samt skicka in fullmakt för ombud i original så att den är Collector tillhanda ( senast den 20 april) i god tid före årsstämman.