Hero image

ÅRSSTÄMMA 2019

Collector AB:s årsstämma 2019 äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Lilla Bommens Torg 11.

Valberedningen har, inför årsstämman 2019, följande sammansättning:

Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder

Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB

Fabian Hielte, utsedd av Ernström Finans AB

Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Till ordförande för valberedningen har utsetts Fabian Hielte.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 15 februari 2019 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 15 februari 2019 på samma adress som ovan.

 

Tidigare årsstämmor