Bedrägerier

Bedrägerier och ID-kapningar är den snabbast växande brottskategorin i Sverige. Collector Bank arbetar proaktivt med att upptäcka, identifiera och stoppa dessa typer av bedrägerier.

Om du har mottagit en faktura på en kredit du inte känner till eller på annat sätt misstänker att du utsatts för en ID-kapning är det viktigt att du kontaktar oss omgående.


Läs vanliga frågor och svar

Så här går du tillväga

Om någon har ansökt om en kredit i ditt namn ska du omedelbart kontakta oss för att bestrida fakturan och försöka stoppa utbetalning eller utskick av varor.

  • Kontakta UC eller CreditSafe för att få översikt över samtliga kreditförfrågningar som gjorts

  • Be kreditupplysningsföretaget lägga en tillfällig spärr på ditt personnummer, kostnadsfritt i 14 dagar

  • Gör en polisanmälan - alla brott ska rapporteras

  • Har du redan gjort en polisanmälan där Collector Bank inte står med, kan du enkelt kontakta Polisen på 114 14 för en tilläggsanmälan

Rapportera ett bedrägeri

Maila fraud@collectorbank.se följande information:

Namn check
Personnummer check
Mailadress och telefonnummer check
Fakturanummer eller lånenummer check
Beskrivning av vad som hänt, när upptäckte du bedrägeriet, vilka åtgärder har företagits, finns det en misstänkt check
Diarienummer check
Kopia på polisanmälan check

Har du inte mottagit kopia på anmälan än kan du skicka in diarienummer samt polisdistrikt. Kom ihåg att skicka kopian så snart du mottagit den!

Vanliga frågor

Ett bedrägeriförsök innebär att någon ansökt om en kredit i ditt namn, men krediten har inte betalats ut, eller så har varan eller tjänsten inte levererats.

Ett genomfört bedrägeri betyder att krediten har betalats ut (genom exempelvis ett lån eller ett kreditkort) eller att en vara eller tjänst har hämtats ut och utnyttjats av någon annan.

Gör alltid en polisanmälan - alla brott ska anmälas. Det är viktigt att du i polisanmälan anmäler att krediten tagits hos Collector Bank och anger vilka fakturanummer eller lånenummer det gäller.

När vi mottagit en komplett polisanmälan kan vi påbörja hanteringen av ditt ärende och överlämna all information till Polisen.

Har du redan gjort en polisanmälan där Collector Bank inte står med, kan du enkelt kontakta Polisen på telefon 114 14 för en tilläggsanmälan.

Polisens hemsida kan du läsa mer samt göra en digital anmälan.

Vi behöver inte kopia på polisanmälan om inte en kredit godkänts eller betalats ut.

Nej, det behöver du inte göra. Kreditupplysningsföretagen har ett samarbete som gör att du endast behöver spärra dig hos ett kreditupplysningsföretag. När du spärrar dig hos ett av bolagen kommer spärren för kreditupplysningar att verkställas hos de andra inom en timme. Spärren gäller i 14 dagar. Vill du spärra det längre behöver du skicka in en polisanmälan.

Du rapporterar ett bedrägeri till oss genom att mejla fraud@collectorbank.se.
För att vi ska kunna hantera ditt ärende är det viktigt att din anmälan är komplett, se checklista.

När vi mottagit en komplett anmälan pausar vi din faktura för vidare utredning och bekräftar att vi mottagit ditt ärende. Beroende på ärendets komplexitet och polisens utredning kan hanteringstiden variera, vi tar kontakt om vi har flera frågor.

Har du frågor om ditt ärende är du alltid välkommen att kontakta oss på nytt.

Bedrägerier och ID-kapningar är den snabbast växande brottskategorin i Sverige. Vi på Collector Bank arbetar proaktivt med att upptäcka, identifiera och stoppa dessa typer av bedrägerier.

Vi har ett egenutvecklat system och noggranna processer som vårt Fraud Prevention Team använder sig av dagligen för att skydda dig och banken. Vi samarbetar även med Polisen, e-handlarna och fraktbolagen för att utreda och stoppa bedrägerier.