Öppna sparkonto för företag

Välj sparkonto
Frågor enligt penningtvättslagen

Alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi måste enligt Lagen om penningtvätt säkerhetsställa att vi känner våra kunder och deras transaktioner väl.

 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
Företagsinformation
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt organisationsnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Ogiltigt postnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt telefonnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltig epostadress
Bankkonto för utbetalning
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltligt clearingummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltligt kontonummer
Nyckelpersoner

För att kunna ansöka om ett företagskonto behöver du ange (minst) en kontoadministratör, samt verklig huvudman och firmatecknare.

Om firman tecknas av flera personer skall samtliga firmatecknare läggas till. Detta måste styrkas med kopia på registreringsbevis eller styrelseprotokoll. Vänligen skicka in det tillsammans med bekräftelsen för öppnande av kontot.

Kontoadministratör är den person som administrerar kontot åt företaget: insättningar, uttag och avslut av konton. Kontoadministratören behöver inte vara firmatecknare, utan den personer som ni själva utser.

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över företaget. Finns det inte enskilt verklig huvudman skall VD eller styrelseordförande anses vara bolagets verkliga huvudman.
 • Minst en verklig huvudman måste läggas till
 • Minst en firmatecknare måste läggas till
 • Minst en kontoadministratör måste läggas till
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt personnummer
 • Personen är redan tillagd i listan
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt telefonnummer

Sparade personer

Du måste lägga till minst en Firmatecknare, en kontoadministratör och en verklig huvudman.

Politiskt Exponerad Person (PEP)
Politiskt exponerad person avser person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom nedan, eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar och kända medarbetare.
 • Statschef
 • Regeringschef
 • Minister
 • Vice eller biträdande minister
 • Parlamentsledamot
 • Domare i högsta domstolen
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
 • Ledamot av centralbanks styrande organ
 • Ambassadör
 • Högre officier i Försvarsmakten
 • Ledamot av politiskt partis styrelse

Du måste lägga till en verklig huvudman

 • Obligatoriskt fält
Skicka in ansökan
Sammanfattning
Rörlig ränta
Inga avgifter
Obegränsade uttag
Lägsta insättning 500 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK