Öppna sparkonto för företag

Välj sparkonto
Företagsinformation
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltigt organisationsnummer

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ogiltigt postnummer

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltigt telefonnummer

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress

Uttagskonto
 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltligt clearingummer

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltligt kontonummer

Nyckelpersoner

För att kunna ansöka om ett företagskonto behöver du ange (minst) en kontoadministratör, samt verklig huvudman och firmatecknare.

Om firman tecknas av flera personer skall samtliga firmatecknare läggas till. Detta måste styrkas med kopia på registreringsbevis eller styrelseprotokoll. Vänligen skicka in det tillsammans med bekräftelsen för öppnande av kontot.

Kontoadministratör är den person som administrerar sparkontot åt företaget. Kontoadministratören behöver inte vara firmatecknare, utan den person ni själva utser för att administrera sparkontot.

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över företaget. Finns ingen enskild verklig huvudman skall VD eller styrelseordförande anses vara bolagets verkliga huvudman, en så kallad "alternativ verklig huvudman".
 • Minst en verklig huvudman eller en alternativ verklig huvudman måste läggas till
 • Minst en firmatecknare måste läggas till
 • Minst en kontoadministratör måste läggas till
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltigt personnummer

 • Personen är redan tillagd i listan

 • Obligatoriskt fält

 • Verklig huvudman och alternativ verklig huvudman kan ej kombineras

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltigt telefonnummer

 • Obligatoriskt fält

Sparade personer

Du måste lägga till minst en firmatecknare, en kontoadministratör och en verklig huvudman eller en alternativ verklig huvudman.

Politiskt Exponerad Person (PEP)
Att vara en politiskt exponerad person (PEP) innebär att man har, eller under de senast 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat, ett statsägt företag eller ledningen i en internationell organisation. De yrken som det bland annat gäller är stats- och regeringschefer, parlamentsledamöter, ministrar, högre officerare, domare i högsta domstolen och ambassadörer.\n\nMan kan även vara en PEP om man har en nära anknytning till en sådan person, såsom en nära släkting (exempelvis make, maka, sambo, barn, förälder) eller en yrkesmässig relation (exempelvis om man äger en verksamhet tillsammans med en PEP, är verklig huvudman till en verksamhet som upprättats till förmån för en PEP, eller på annat sätt har nära förbindelse med en PEP).
 • Obligatoriskt fält

Kundkännedom

Alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi måste enligt Lagen om penningtvätt säkerhetsställa att vi känner våra kunder och deras transaktioner väl.

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

Skicka in ansökan
Sammanfattning
Rörlig ränta
Inga avgifter
Obegränsade uttag
Lägsta insättning 500 SEK
Rörlig ränta
Inga avgifter
Två fria uttag per år
Minsta sparbelopp 250 000 kr
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Lägsta insättning 10 000 SEK