Ny växtkraft för SME-företag

Collector Banks utbildningsprogram Corporate Accelerator riktar sig till små och medelstora företag i Norden. Målet är att hjälpa företag inom segmentet att växa och utvecklas.

– Majoriteten av alla företag i Sverige är små och medelstora företag och i min mening utgör de själva hjärtat av svenskt näringsliv. Trots det, ser vi att många av dessa företag kämpar med att hitta rätt typ av finansiering. Vårt mål är att överbrygga det finansieringsgap som idag finns på marknaden mellan traditionella storbanker och mindre aktörer, säger Erik Krondahl, General Manager, Corporate, på Collector Bank.

Syftet med utbildningen är även att bistå med hjälp i de komplexa utmaningar som företag ofta ställs inför under en utvecklingsfas.

– Vår förhoppning med utbildningen är att vara en stöttande partner vid alla viktiga frågor, inte bara rent finansiellt. Det kan till exempel handla om att växa med förvärv eller att det finns behov av en ny typ av ledarskap. Vi hoppas att deltagarna ska få med sig viktiga lärdomar om affärsutveckling för att på så sätt kunna ta sitt företag till nästa nivå.

Utbildningen leds av experter inom olika områden och riktar sig till små och medelstora företag inom alla branscher i Norden.

– Lokala marknader har givetvis lokala utmaningar, men generellt sett ställs små och medelstora företag i de nordiska länderna inför samma typ av frågeställningar. Collector Banks ställning som strategisk affärspartner i Norden ger oss möjlighet att hjälpa dessa företag på deras fortsatta resa framåt.