Säljande företag

Vart fjärde partihandelsföretag erbjuder idag e-handel och bland dessa återfinns den största gruppen i branscherna hem, hushåll, kläder och kontor. I stort sett alla företag som säljer via e-handel säljer också via fysiska kanaler.

Läs fortsättningen

Marknadsutveckling

Många B2B-företag tror på en ökad onlineförsäljning och det är också en mätbar utveckling. Men vissa branscher utmärker sig mer än andra.

Export

Av de partihandlare som har e-handel är det bara 30 % som går utanför Sveriges gränser. Ännu färre blir det om man tittar utanför Norden.

Betalningar

Åtta av tio e-handelsföretag erbjuder betalning via faktura, vilket gör det till det klart vanligaste alternativet.

Bakgrundsinformation

100 säljande partihandelsföretag har deltagit i undersökningen. Här kan du läsa mer om urval och fördelning på storlek.

Det finns få renodlade e-handlare inom B2B

Vart fjärde partihandelsföretag erbjuder idag e-handel och bland dessa återfinns den största gruppen i branscherna hem, hushåll, kläder och kontor.

I stort sett alla företag som säljer via e-handel säljer också via fysiska kanaler. Väldigt få är alltså renodlade e-handlare. Jämför man med konsumentmarknaden, där det finns otaliga aktörer som bara har online-försäljning är detta ganska häpnadsväckande. Frågan är varför det finns så få renodlade digitala B2B-aktörer. Det borde finnas utrymme för att skaffa sig stora konkurrensfördelar.

Det är betydligt vanligare med e-handel hos företag med fler än 20 anställda (som representerar mer än en fjärdedel av e-handlarna). Av de företag som säljer verktyg, maskiner och byggmaterial är det dock bara en liten del som erbjuder försäljning via e-handel, oavsett antal anställda.

Det är också tydligt att de företag som säljer online har en total omsättning (e-handel + fysisk handel) som är betydligt högre än de som inte erbjuder e-handel. Det är inte helt säkert att det beror på att e-handeln genererar tillväxt genom att man då når nya marknader, eller om det helt enkelt är enklare för stora företag att ta steget ut på nätet och att dessa därför erbjuder e-handel i högre utsträckning. Förmodligen är det en kombination av dessa faktorer.

I snitt sker en knapp femtedel av försäljningen i dessa multikanalföretag via e-handel, men enligt företagens egna bedömningar kommer andelen öka.

Kommunikation blev nyckeln till e-handelssuccé

En djupt rotad traditionell säljkultur behöver inte sätta käppar i e-handelshjulet. För verktygsföretaget Würth har den extra plattformen fört med sig stigande försäljningssiffror och bättre kundservice.

Läs hela artikeln om Würth

Vi vill inspirera företag att köpa och sälja online

Vi har dagligen kontakt med e-handelsföretag och ser förändringarna som sker på marknaden och vill vi bidra med den kunskap som krävs för att kunna fatt rätt strategiska beslut.

Utvecklingen dröjer

Många företag står redo att handla mer digitalt men hindras av den långsamma utvecklingen. Ta del av de hinder och möjligheter de köpande företagen ser.

Slå oss en signal

Vill du prata med oss om rapporten eller ha hjälp med att ställa om till digital försäljning? Våra kunniga medarbetare svarar på dina frågor och kan guida dig rätt.