Köpande företag

Sju av tio företag köper idag in varor och tjänster via e-handel. Denna andel är i stort sett oförändrad jämfört med 2017. E-handelsmognaden skiljer sig åt mellan olika branscher. Företag inom bygg, installation och verkstad handlar fortfarande i stor utsträckning i fysisk butik.

Läs fortsättningen

Marknadsutveckling

Många företag står redo att handla mer digitalt men hindras av den långsamma utvecklingen. Ta del av de hinder och möjligheter de köpande företagen ser.

Möjliga hinder

22 procent av de tillfrågade kundföretagen har någon gång valt att handla på en konsumentsajt. Att det är enklare är en av orsakerna.

Betalning

Mindre företag väljer oftare kortbetalning än större företag, som föredrar faktura. Att det föredragna betalsättet saknas är också en vanlig orsak till avbrutna köp.

Leverans

Precision och leveranssäkerhet är viktigast för företag som handlar online och kommer långt före pris hos kunderna.

Bakgrundsinformation

300 köpande företag har deltagit i undersökningen. Här kan du läsa mer om urvalet och fördelningen mellan branscher och storlek på företag.

Missade du Convert 2017?

När vi lanserade Convert första gången 2017, var det den största rapporten någonsin som fokuserade på hur de köpande företagen beter sig och vilka förväntningar de har på leverantörsföretagen. Vill du läsa rapporten igen, finns den att ladda ner här.

En femtedel gör merparten av sina inköp online

E-handelsmognaden skiljer sig åt mellan olika branscher. Företag inom bygg, installation och verkstad handlar fortfarande i stor utsträckning i fysisk butik. Sju av tio företag köper idag in varor och tjänster via e-handel. Denna andel är i stort sett oförändrad jämfört med 2017.

I branscher som industri, reparation och avfall köper man in en hel del varor via EDI och epostbeställningar, men i lägre utsträckning via e-handel jämfört med andra branscher. Stora företag med en årsomsättning över 500 miljoner kronor eller med fler än 200 anställda gör en mindre del av sina inköp i fysiska butiker, medan företag med färre än 50 anställda fortfarande handlar i fysiska butiker i relativt stor utsträckning.

Det skiljer sig mycket åt mellan företag i hur stor del av inköpen som görs via e-handel. En femtedel gör minimalt av inköpen online, medan en annan femtedel gör merparten av inköpen digitalt. Skillnaden är även stor mellan olika typer av företag. Bland storföretagen gör en bråkdel (en av tjugo) de flesta inköp online, medan relativt många företag i till exempel branscher som hotell, IT och fastighet gör majoriteten av sina inköp via en digital kanal.

Det som framför allt köps in via e-handel är förbrukningsmaterial, resor och hårdvara (exempelvis datorer). Mönstret är detsamma oavsett typ av företag men bland industriföretagen utmärker sig varor som förädlas i verksamheten som en väsentlig del.

I princip samtliga företag använder datorn för att göra sina inköp, men en av sju använder också mobilen. De mindre företagen genomför en fjärdedel av all sin e-handel via mobilen, vilket ställer krav på att e-handelssidorna måste vara anpassade även för andra enheter än datorer.

Hur tänker dagens företagskunder kring inköpskanaler och vad kan bli enklare?

”Jag vill kunna handla både grädde och wellpapp online och själv bestämma när jag gör det.” Katarina Mild, vd på Lejonet & Björnen delar med sig av sina tankar kring e-handelns fördelar och förbättringsmöjligheter. Även på film.

Läs hela artikeln om Lejonet & Björnen

Vi vill inspirera företag att köpa och sälja online

Vi har dagligen kontakt med e-handelsföretag och ser förändringarna som sker på marknaden och vill vi bidra med den kunskap som krävs för att kunna fatt rätt strategiska beslut.

Utvecklingen dröjer

Många företag står redo att handla mer digitalt men hindras av den långsamma utvecklingen. Ta del av de hinder och möjligheter de köpande företagen ser.

Slå oss en signal

Vill du prata med oss om rapporten eller ha hjälp med att ställa om till digital försäljning? Våra kunniga medarbetare svarar på dina frågor och kan guida dig rätt.