Uppkopplad eller urkopplad?

Är ert varumärke ständigt närvarande i en alltmer komplex, uppkopplad och digitaliserad värld? Eller har ni missat vikten av att engagera er, oavsett klockslag, i era kunders liv och på deras villkor? Frågan är relevant och viktig.

För med digitalisering följer nya möjligheter att nå våra kunder, men det räcker inte att investera lite i sociala medier och berätta storslagna historier om era varumärken, för att bli relevant och intressant. Varumärkesforskaren Holt (2016) har kommit fram till att få varumärken lyckas skapa intressant innehåll online och att sociala medier snarare verkar göra varumärken mindre tydliga. Företag har helt enkelt inte förstått att deras varumärken måste vara relevanta för sin samtid och lösa kundernas problem.

Vad är det då som gör vissa varumärken mer framgångsrika i vår digitala tidsålder? Enligt Bonchek och Bapat (2018) tänker framgångsrika företag helt annorlunda. De positionerar sina varumärken i kundernas liv och användning. De engagerar sina kunder mer som användare än köpare och alltmer resurser läggs på att ta hand om och påverka kunderna efter köpet. Nöjd Kund Index ersätts med Net Promoter Scores, d.v.s. företagen mäter om deras kunder kommer rekommendera dem och inte om de är nöjda med det som borde vara självklart i leveransen. Det som väcker starka känslor berättar vi om. Och i den digitala globalt gränslösa världen kan kunder sprida det till vem som helst, när som helst och till hur många som helst.

Företag behöver förändra sitt fokus i när och hur de engagerar sina kunder från köptillfället till användningen av deras produkter och tjänster menar Bonchek och Bapat. Det ger mer lojala kunder. Och med det perspektivet kommer det även krävas en närmare koppling mellan marknadsföring och produktutveckling, eftersom varumärket och upplevelsen ofta är detsamma. Vem skulle sakna oss om vi inte fanns? Är det vi gör relevant och användbart? Pratar de spontant om våra varumärken? Och det här är om än viktigare för B2B-företag än för B2C-företag, då deras produktlivscykler är längre och det finns större möjligheter till värdeskapande. Med fler molnbaserade tjänster och prenumerationer blir köpet en början på en långsiktig relation. Se på prospekten som framtida användare. Och glöm inte att engagera och leverera upplevelser som dina kunder vill och kan dela med sig av. Någonstans där ute i den digitala världen finns det kunder som älskar ditt företag.

Varumärkesdoktorn Eva Ossiansson, Ek Dr, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Startupen som utmanar gamla strukturer

När Outofhome.se startade sin foodservice-handel hade de egentligen oddsen emot sig: en liten organisation med nästan obefintlig erfarenhet av storköksverksamhet och B2B. Men den samlade kunskapen inom e-handel B2C visade sig helt avgörande för att lyckas.

Läs artikeln om OutOfHome

Kunder efterfrågar enkelhet

Vi har frågat företag i alla branscher som med olika frekvens köper varor och/eller tjänster till sitt företag via e-handel.

Få säljer online utanför Sverige

Av de partihandlare som har e-handel är det bara 30 % som går utanför Sveriges gränser. Ännu färre blir det om man tittar utanför Norden.

Smärtsam omställning för många företag

Digitaliseringen har ritat om spelreglerna för hur vi gör affärer och kommunicerar med kunder. Småföretagen riskerar att halka efter de större bolagen.