Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q3 Q3 2018 
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1

Q1 2017
Audiocast

jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Nyckeltal [MSEK]  Q3 18 Q3 17 Helår 2017
Intäkter 563 492 1933
Resultat f skatt (EBT) 195 188 668
Resultat e skatt 153 147 517
Kapitalbas 3 667 3 224 3 338
Eget kapital 3 326 2 952 3 079
Total kapitalrelation 15,6 % 17,4 % 16,8%
Avkastning eget kapital 17,4 % 18,8 % 18,1 %
Kreditförluster 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Balansomslutning 26 008 21 435 22 371

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2018-09-30%
Erik Selin (via Fastighets AB Balder och bolag) 44,8 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Ernström Finans AB 5,4 %
Lena Apler (eget och via bolag) 4,2 %

Swedband Robur fonder

3,7 %
Andra AP-fonden 2,3 %
Handelsbanken Liv 1,7 %
Vante AB  1,4 %
Avanza Pension 1,3 %
Övriga aktieägare 22,5 %
 Total  100 % 

VD-ord

När jag skriver detta har jag varit VD för Collector i cirka 50 dagar. Formellt började jag den 1 augusti. Trots det arbetade jag en hel del under sommaren med att sätta mig in i företaget, träffa alla kollegor, förstå produktflora, intäkter och kostnader.

Jag har följt Collector från utsidan under ett antal år och köpte faktiskt mina första aktier i Collector under tidig vår, 2018. Då såg jag Collector som en dynamisk, effektiv och entreprenörsdriven nischbank. För mig var Collector en bank som drevs framåt av att utveckla innovativa och effektiva banktjänster och kännetecknades av sin starka affärskänsla. Nu när jag har bättre insyn i Collector är jag än mer positiv.

Styrkan hos Collector är våra korta och enkla beslutsvägar som gör att vi snabbt kan återkoppla till våra kunder. Detta i kombination med hög kompetens, stort fokus på kundnöjdhet samt ambition och vilja att göra kundaffärer gör Collector till en unik bank. Vi har ett brett produkterbjudande, både för privatpersoner och företag, bredare än vad många kanske tror. Vi växer och det ska vi fortsätta göra. Jag ser potential inom samtliga verksamhetsområden och befintliga geografier. Dessutom ska vi naturligtvis fortsätta att utveckla smarta och effektiva banktjänster.

Collector hade en trög start på 2018 med avtagande intäktsökning och för höga kostnader. Intäkterna under Q3 ökar jämfört med föregående kvartal. K/I- talet förbättrades i kvartalet från 0,45 till 0,43. Detta är en positiv trend men en bra bit från vårt mål.

Därmed kommer vi att ytterligare intensifiera vårt arbete med att minska kostnader. Samtidigt behöver vi fortsätta att öka intäktstillväxten.

Företagssegmentet

Vårt företagssegment går starkt, framförallt i Sverige och Norge. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på factoring- och företagskrediter i hela Norden. Företagssegmentet står för cirka 40 % av de totala intäkterna och 49 % av den totala kreditportföljen.

Fastighetskrediter till bostadsutvecklare är begränsad till ett fåtal större aktörer med projekt där objekten är sålda till minst 70 % med bindande överlåtelseavtal innan utbetalning sker. Exponeringen mot bostadsutvecklare är ca 4 % av den totala utlåningen. Övriga fastighetskrediter är väl differentierade vad gäller val av fastigheter och geografi inom Norden. Generellt är låntagarna större fastighetsbolag och fonder där Collector bryggar transaktioner i avvaktan på långfristig finansiering.

Privatmarknaden

Transformeringen mot en lägre risknivå i portföljen fortgår och samtidigt arbetar vi med att lansera nya privatlåneprodukter.

Under perioden ser vi en ökad distribution av våra produkter och tjänster genom egna kanaler vilket ligger i linje med vår strategi. Ökningen är mer än 50 % mot föregående kvartal. Vi kan också notera att kundnöjdheten, som vi mäter frekvent, ökar och vi är glada att konstatera all-time high under perioden för kundnöjdhetsindex på privatlån, NPS 60. Arbetet med att lansera bolån fortgår under perioden. Vi har redan betalat ut ett antal bolån och ytterligare volymer är godkända och kommer att betalas ut inom kort. Privatsegmentent står för cirka 60 % av de totala intäkterna och 51 % av den totala kreditportföljen.

Inom betallösningar har vi under perioden tecknat ett flertal kontrakt med strategiska kunder vilket borgar för fortsatt god tillväxt.

Colligent

Colligent har under Q3 haft ett högt ärendeinflöde och Q3 2018 är bästa kvartal någonsin. Vi kommer under hösten intensifiera vårt arbete med att rulla ut Colligents tjänster i Finland och Norge.

Collector Ventures

Collector har totalt investerat 175 MSEK i 24 bolag sedan starten 2016. Under Q3 har tilläggsinvesteringar gjorts i ett par av bolagen som har nått nästa fas i tillväxtkurvan. Generellt levererar portföljbolagen över förväntan hittills.

Martin Nossman 

Årsredovisning 2017

2017 var ännu ett år med stark tillväxt och hög innovationstakt. Läs mer om vår verksamhet, vårt hållbarhetsarbete och den ekonomiska redovisningen för 2017.

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2017 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Sedan 2 januari 2017 är Collector AB listat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Gå till Aktien

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.