Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

Här återfinns årsredovisningar för den gällande koncernstrukturen med Collector Bank AB som moderbolag. För tidigare årsredovisningar, vänligen se Arkiv.

2022

Här återfinns historiska rapporter och presentationer för Collector AB (koncernen) och Collector Bank AB såsom koncernstrukturen såg ut till och med Kv2 2022, innan den koncerninterna fusionen färdigställdes i augusti 2022.

Årsredovisningar t.o.m. 2021

2021
2021 (ESEF)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Presentationer och rapporter t.o.m. Kv2 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Collector Bank AB (tidigare dotterbolaget) t.o.m. Kv2 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Nyckeltal

Collector Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv4 2022 Kv3 2022 Kv4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Räntenetto 839 733 623 2 899 2 323
Rörelseintäkter 928 811 705 3 212 2 637
Periodens resultat 346 295 234 1 141 753
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,62 1,38 1,09 5,34 3,47
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,62 1,38 1,09 5,34 3,47


Balansräkning [MSEK] Kv4 2022 Kv3 2022 Kv4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Utlåning till allmänheten 41 490 41 514 36 214 41 490 36 214
In- och upplåning från allmänheten 36 842 37 567 31 351 36 842 31 351
Emitterade värdepapper 3 337 3 368 5 229 3 337 5 229
Efterställda skulder - - 500 - 500
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Collector Bank AB 6 570 6 236 5 416 6 570 5 416


Nyckeltal Kv4 2022 Kv3 2022 Kv4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 8,1 % 7,1 % 6,9 % 7,5 % 6,8 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,5 % 7,0 % 6,8 % 7,5 % 6,8 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,6 %
Kreditförluster, netto - R12m 2,4 % 2,3 % 2,6 % 2,4 % 2,6 %
K/I-tal - Perioden 24,9 % 24,7 % 28,1 % 25,9 % 30,0 %
K/I-tal - R12m 25,9 % 26,7 % 30,0 % 25,9 % 30,0 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 20,8 % 18,7 % 16,9 % 18,3 % 14,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 18,3 % 17,3 % 14,1 % 18,3 % 14,1 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 14,3 % 13,5 % 13,9 % 14,3 % 13,9 %
Primärkapitalrelation 1) 15,4 % 14,6 % 15,1 % 15,4 % 15,1 %
Total kapitalrelation 1) 15,4 % 14,6 % 16,4 % 15,4 % 16,4 %
Medelantal heltidsanställda 327 308 297 308 301


Justerade nyckeltal Kv4 2022 Kv3 2022 Kv4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 8,1 % 7,1 % 6,9 % 7,5 % 6,8 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,5 % 7,0 % 6,8 % 7,5 % 6,8 %
Kreditförlustnivå - Perioden 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,6 %
Kreditförlustnivå - R12m 2,4 % 2,3 % 2,6 % 2,4 % 2,6 %
K/I-tal - Perioden 24,9 % 24,7 % 28,1 % 25,9 % 30,0 %
K/I-tal - R12m 25,9 % 26,7 % 30,0 % 25,9 % 30,0 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 20,8 % 18,7 % 16,9 % 18,2 % 14,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 18,2 % 17,2 % 14,1 % 18,2 % 14,1 %

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket.

Ägarstruktur

Aktieägare per 31 december 2022 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
Erik Selin 16,5 %
StrategiQ Capital AB 6,9 %
State Street Bank and Trust Company 4,0 %
Helichrysum Gruppen AB 3,5 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2,4 %
JME Invest AB 2,0 %
SEB AB  1,5 %
Avanza Pension 1,4 %
Vante AB 1,4 %
Övriga aktieägare 16,4 %
Totalt  100,0 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Ej giltig epostadress.