Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

intäkter
intäkter

finansiellinfo

Nyckeltal [MSEK] Q3 16 Q3 15 2015 2014
Intäkter 274 296 1 187 916
Resultat f skatt (EBT) 137 102 371 244
Resultat e skatt 107 80 286 188
Kapitalbas 1 790 1 456 1 541 906
Eget kapital 1 941 1 559 1 649 995
Total kapitalrelation 16% 19% 17% 15%
Soliditet 15% 18% 16% 15%
Avkastning eget kapital 22% 22% 21% 23%
Kreditförluster 1,1% 1,5% 1,3% 1,4%
Balansomslutning 13 042 8 392 10 057 6 561

Redovisningsprinciper | Kassaflödeanalys | Balansräkning | Resultaträkning

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Text fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Text fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.