Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

Här återfinns historiska rapporter och presentationer för Collector AB (koncernen) och Collector Bank AB såsom koncernstrukturen såg ut till och med Kv2 2022, innan den koncerninterna fusionen färdigställdes i augusti 2022.

Årsredovisningar t.o.m. 2021

2021
2021 (ESEF)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Presentationer och rapporter t.o.m. Kv2 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Collector Bank AB (tidigare dotterbolaget) t.o.m. Kv2 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Nyckeltal

Collector Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv1 2023 Kv4 2022 Kv1 2022 Helår 2022
Räntenetto 809 839 645 2 899
Rörelseintäkter 882 928 723 3 212
Periodens resultat 305 346 260 1 141
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,42 1,62 1,22 5,34
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,42 1,62 1,22 5,34


Balansräkning [MSEK] Kv1 2023 Kv4 2022 Kv1 2022 Helår 2022
Utlåning till allmänheten 41 699 41 490 38 734 41 490
In- och upplåning från allmänheten 36 442 36 842 32 519 36 842
Emitterade värdepapper 3 243 3 337 5 127 3 337
Efterställda skulder - - 500 -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Collector Bank AB 6 860 6 570 5 667 6 570


Nyckeltal Kv1 2023 Kv4 2022 Kv1 2022 Helår 2022
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,8 % 8,1 % 6,9 % 7,5 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,6 % 7,5 % 6,8 % 7,5 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,6 % 2,5 % 2,1 % 2,4 %
Kreditförluster, netto - R12m 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
K/I-tal - Perioden 26,0 % 24,9 % 26,7 % 25,9 %
K/I-tal - R12m 25,7 % 25,9 % 28,4 % 25,9 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 17,4 % 20,8 % 18,1 % 18,3 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 18,2 % 18,3 % 16,0 % 18,3 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 14,6 % 14,3 % 13,6 % 14,3 %
Primärkapitalrelation 1) 15,7 % 15,4 % 14,8 % 15,4 %
Total kapitalrelation 1) 15,7 % 15,4 % 16,1 % 15,4 %
Medelantal heltidsanställda 328 327 300 308


Justerade nyckeltal Kv1 2023 Kv4 2022 Kv1 2022 Helår 2022
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,8 % 8,1 % 6,9 % 7,5 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,6 % 7,5 % 6,8 % 7,5 %
Kreditförlustnivå - Perioden 2,6 % 2,5 % 2,1 % 2,4 %
Kreditförlustnivå - R12m 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
K/I-tal - Perioden 26,0 % 24,9 % 26,7 % 25,9 %
K/I-tal - R12m 25,7 % 25,9 % 28,4 % 25,9 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 17,4 % 20,8 % 17,6 % 18,2 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 18,1 % 18,2 % 15,7 % 18,2 %

1) Nyckeltal definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR)

Ägarstruktur

Aktieägare per 31 mars 2023
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
Erik Selin 17,6 %
StrategiQ Capital AB 6,9 %
State Street Bank and Trust Company 4,5 %
Helichrysum Gruppen AB 3,3 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2,6 %
JME Invest AB 2,0 %
SEB AB  1,5 %
Vante AB 1,4 %
Avanza Pension 1,2 %
Övriga aktieägare 14,9 %
Totalt  100,0 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Ej giltig epostadress.