Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2021

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4      
Q3      
Q2      
Q1 Q1 2021 (EN)
Webcast
jan-mar Q1

 

2020

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2020 (EN)
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2020 (EN)
Webcast
jan-sep
Historisk finansiell utveckling
Q3
Q2 Q2 2020 (EN)
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2020 (EN)
Webcast
jan-mar Q1

 

2019

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2019 (EN)
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2019 (EN)
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2019
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2019
Webcast
jan-mar Q1
Övrigt:

Inspelning - Telefonkonferens, 21 januari 2020
Presentation - Telefonkonferens, 21 januari 2020
Prospekt Collector Bank AB
Investerarpresentation i samband med roadshow i syfte att marknadsföra primärkapitaltillskott
Terms and Conditions for Floating Rate Perpetual Additional Tier 1 Capital Bonds

 

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2018 
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2018 
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1 Q1 2017
Audiocast
jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv1 2021 Kv4 2020 Kv1 2020 Helår 2020
Räntenetto 512 487 412 1 806
Rörelseintäkter 601 558 475 2 119
Periodens resultat 136 95 31 291
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,66 0,46 0,20 1,47
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,66 0,46 0,20 1,47


Balansräkning [MSEK] Kv1 2021 Kv4 2020 Kv1 2020 Helår 2020
Utlåning till allmänheten 33 322 31 828 29 327 31 828
In- och upplåning från allmänheten 32 541 30 855 30 840 30 855
Emitterade värdepapper 149 219 461 219
Efterställda skulder 996 996 995 996
Eget kapital 4 907 4 770 4 504 4 770


Nyckeltal Kv1 2021 Kv4 2020 Kv1 2020 Helår 2020
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,3 % 6,3 % 5,6 % 5,9 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 6,1 % 5,9 % 6,0 % 5,9 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,8 % 2,7 % 2,8 % 2,8 %
Kreditförluster, netto - R12m 2,8 % 2,8 % 4,8 % 2,8 %
K/I-tal - Perioden 33,7 % 38,6 % 46,7 % 40,9 %
K/I-tal - R12m 37,7 % 40,9 % 48,3 % 40,9 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 11,3 % 8,1 % 3,1 % 7,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 8,4 % 7,1 % Neg. 7,1 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,6 % 13,7 % 13,5 % 13,7 %
Primärkapitalrelation 1) 14,5 % 14,6 % 14,4 % 14,6 %
Total kapitalrelation 1) 15,6 % 15,8 % 15,6 % 15,8 %
Medelantal heltidsanställda 306 314 329 321


Justerade nyckeltal Kv1 2021 Kv4 2020 Kv1 2020 Helår 2020
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,2 % 6,3 % 5,6 % 5,9 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 6,1 % 5,9 % 6,0 % 5,9 %
Kreditförlustnivå - Perioden 2,8 % 2,7 % 2,1 % 2,6 %
Kreditförlustnivå - R12m 2,8 % 2,6 % 1,7 % 2,6 %
K/I-tal - Perioden 34,9 % 38,6 % 43,6 % 40,1 %
K/I-tal - R12m 38,1 % 40,1 % 43,1 % 40,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 9,7 % 8,1 % 8,3 % 8,3 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 8,0 % 8,3 % 12,7 % 8,3 %

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Avser den konsoliderade situationen.

Ägarstruktur

Aktieägare per 31 mars 2021 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 10,3 %
Erik Selin 8,1 %
SEB Life International 6,4 %
Lena Apler 4,6 %
Avanza Pension 2,1 %
SEB AB 1,5 %
Vante AB  1,4 %
State Street Bank and Trust Company 1,0 %
Handelsbanken Liv 1,0 %
Övriga aktieägare 19,7 %
Totalt  100,0 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Ej giltig epostadress.