Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1

Q1 2017
Audiocast

jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Nyckeltal [MSEK] Q2 18 Q2 17 Helår 2017
Intäkter 566 473 1933
Resultat f skatt (EBT) 190 164 668
Resultat e skatt 147 128 517
Kapitalbas 3 501 3 088 3 338
Eget kapital 3 174 2 804 3 079
Total kapitalrelation 16 % 18 % 17 %
Avkastning eget kapital 18 % 19 % 18 %
Kreditförluster 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Balansomslutning 24 030 20 009 22 371

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2018-06-30%
Fastighets AB Balder 44,07 %
StrategiQ Capital AB 12,72 %
Ernström Finans AB 5,36 %
Swedband Robur fonder 4,83 %

Helichrysum Gruppen AB

3,82 %
Andra AP-fonden 3,20 %
Handelsbanken fonder  2,56 %
Handelsbanken Liv  1,64 %
Vante AB 1,36 %
Övriga aktieägare 20,44 %
 Total 100 % 

VD-ord

Vi har under Collectors livstid alltid skämt bort oss själva och aktieägare med exceptionell hög tillväxttakt, såväl intäkter som resultat. Därför blev besvikelsen stor både externt och internt när såväl Q4 2017 som Q1 2018 visade lägre tillväxt än förväntat.

Efter en lite trög start på året med lägre tillväxt och kostnader som översteg plan har vi sett en glädjande utveckling under juni, högre intäkter och lägre kostnader, vilket ger viss effekt på Q2 som helhet. Den underliggande affären har vuxit, samtidigt som vi har skurit kostnader, vilket också ger en god ingångshastighet i Q3. Det var förhoppningsvis bara ett hack i kurvan som vi nu har kommit förbi.

Företagssegmentet fortsätter sin goda utveckling med stabil tillväxt och står nu för 49 % av den totala kreditportföljen. Det ska då beaktas att factoringkrediter har kort löptid, 30-120 dagar, jämfört med traditionella lån. Det finns en tydlig möjlighet i segmentet för SME där traditionella banker tycks ha minskad aptit, vilket har ökat affärsflödet till Collector markant. Effekterna av nya produkter som Digital Factoring är än så länge marginell, men kommer att märkas på sikt, då den riktar sig till mindre företag och är en typisk volymaffär som byggs upp över tid.

Fastighetskrediterna ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående kvartal, ca 30 % av den totala kreditportföljen, då ett antal krediter har haft slutförfall och lösts bort, samtidigt som det har kommit till nya. Vår finansiering av fastigheter är kortfristig med löptider från 6 mån upp till 60 mån och har ofta karaktär av bryggfinansiering, vilket gör att volymutvecklingen kan variera mellan kvartalen.

Lönsamheten är fortsatt mycket god och inga reserveringar för befarade kreditförluster har krävts. Vår selektering av större, professionella aktörer i orter med hög efterfrågan och låg vakansgrad gör att vi ser en stabil utveckling även framåt.

Privatsegmentet har vuxit med 9 % och har åter tagit fart i juni. Men även om portföljen ökar, så är det viss fördröjning i intäktstillväxten, då räntorna kommer periodiskt under löptiden. En förbättring av våra svenska scoringmallar har genomförts under våren. Detta har gett effekt i form av solidare låntagare och större lån per individ. För att inte ha alltför stor exponering mot privatsidan med enbart Privatlån har vi nu introducerat Digitala bolån, bostadsrätter i storstäder och högskolestäder. Under juni har vi testat skarpt och betalat ut lån till vår första försöksgrupp, vilket har givit ett mycket lyckat resultat vad gäller lånekvalitet såväl som hantering. Under september lanserar vi Digitala bolån i större skala. Vad som är mest angeläget att utveckla på privatsidan är att skapa tätare direktkontakt och relationer med våra privatkunder. Främst genom vårt vassa Contact Center, men också genom att vidareutveckla bankappen och skapa intressant innehåll som leder till dialog. En digital relation kan också vara personlig.

Betallösningar karaktäriseras av lång ledtid mellan avtal och implementering. Första intäktskronan kommer ofta mer än ett år efter avtalstecknandet. Volymen har vuxit med ett stort antal kunder, men relativt små kunder har inneburit mycket jobb och begränsade intäkter. Vårt fokus framåt kommer att ligga på större e-handlare, Omni channel och B2B, de områden där vi anser oss vara bäst.

Collector Ventures har totalt investerat 173 MSEK i 24 bolag sedan starten 2016. I portföljen finns många spännande företag varav flertalet har utvecklats bättre än väntat.

Colligent har haft en stark utveckling under andra kvartalet. Förvärv av en större kreditportfölj i Sverige ger ökade volymer och positiv resultateffekt redan från juni. Generellt har verksamheten ökat effektivitet och intäkter under andra kvartalet.

Det finns fortfarande en hel del att göra för att bli ännu bättre, men det ger å andra sidan potential för framtiden. K/I talet har redan nu kommit ner, men det ska fortsätta neråt en bra bit till. Receptet är fler nöjda kunder, ökade intäkter, högt tempo och kontroll på kostnader. Vi ska visa att vår affär är skalbar och digital på riktigt. Och att man kan ha en god digital kundrelation.

Det är en lite annorlunda, men inte helt obekant situation för mig att skriva VD ord igen! Nästa gång är det tillträdande VD Martin Nossman som fattar pennan. Vi hälsar honom välkommen i augusti!

Lena Apler

Årsredovisning 2017

2017 var ännu ett år med stark tillväxt och hög innovationstakt. Läs mer om vår verksamhet, vårt hållbarhetsarbete och den ekonomiska redovisningen för 2017.

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2017 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Sedan 2 januari 2017 är Collector AB listat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Gå till Aktien

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.