Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

Här återfinns årsredovisningar för den gällande koncernstrukturen med Collector Bank AB som moderbolag. För tidigare årsredovisningar, vänligen se Arkiv.

2022

Här återfinns presentationer och rapporter för den gällande koncernstrukturen med Collector Bank AB som moderbolag. För tidigare material, vänligen se Arkiv.

2022

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4      
Q3 Q3 2022 (EN)
Webcast
jan-sep
Nyckeltalsfil
Q3
Q2      
Q1      

 

Här återfinns historiska rapporter och presentationer för Collector AB (koncernen) och Collector Bank AB såsom koncernstrukturen såg ut till och med Kv2 2022, innan den koncerninterna fusionen färdigställdes i augusti 2022.

Årsredovisningar t.o.m. 2021

2021
2021 (ESEF)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Presentationer och rapporter t.o.m. Kv2 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Collector Bank AB (tidigare dotterbolaget) t.o.m. Kv2 2022

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Nyckeltal

Collector Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv3 2022 Kv2 2022 Kv3 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021
Räntenetto 733 681 595 2 060 1 700 2 323
Rörelseintäkter 811 751 668 2 284 1 932 2 637
Periodens resultat 295 239 201 795 519 753
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,38 1,11 0,93 3,72 2,38 3,47
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,38 1,11 0,93 3,72 2,38 3,47


Balansräkning [MSEK] Kv3 2022 Kv2 2022 Kv3 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021
Utlåning till allmänheten 41 514 40 795 35 624 41 514 35 624 36 214
In- och upplåning från allmänheten 37 567 36 172 30 368 37 567 30 368 31 351
Emitterade värdepapper 3 368 3 847 2 773 3 368 2 773 5 229
Efterställda skulder - - 500 - 500 500
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Collector Bank AB 6 236 5 285 5 191 6 236 5 191 5 416


Nyckeltal Kv3 2022 Kv2 2022 Kv3 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,1 % 6,9 % 6,8 % 7,1 % 6,7 % 6,8 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,0 % 6,7 % 6,7 % 7,0 % 6,7 % 6,8 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,3 % 2,4 % 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,6 %
Kreditförluster, netto - R12m 2,3 % 2,3 % 2,7 % 2,3 % 2,7 % 2,6 %
K/I-tal - Perioden 24,7 % 27,5 % 27,4 % 26,3 % 30,6 % 30,0 %
K/I-tal - R12m 26,7 % 27,4 % 32,0 % 26,7 % 32,0 % 30,0 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 18,7 % 15,8 % 15,0 % 17,5 % 13,2 % 14,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 17,3 % 16,4 % 12,0 % 17,3 % 12,0 % 14,1 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,5 % 13,3 % 13,4 % 13,5 % 13,4 % 13,9 %
Primärkapitalrelation 1) 14,6 % 14,5 % 14,7 % 14,6 % 14,7 % 15,1 %
Total kapitalrelation 1) 14,6 % 14,5 % 16,0 % 14,6 % 16,0 % 16,4 %
Medelantal heltidsanställda 308 300 301 303 302 301


Justerade nyckeltal Kv3 2022 Kv2 2022 Kv3 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 Helår 2021
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,1 % 6,9 % 6,8 % 7,1 % 6,6 % 6,8 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,0 % 6,7 % 6,6 % 7,0 % 6,6 % 6,8 %
Kreditförlustnivå - Perioden 2,3 % 2,4 % 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,6 %
Kreditförlustnivå - R12m 2,3 % 2,3 % 2,7 % 2,3 % 2,7 % 2,6 %
K/I-tal - Perioden 24,7 % 27,5 % 27,4 % 26,3 % 30,8 % 30,1 %
K/I-tal - R12m 26,7 % 27,4 % 32,1 % 26,7 % 32,1 % 30,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 18,7 % 15,5 % 14,7 % 17,4 % 12,7 % 13,8 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 17,2 % 16,2 % 11,6 % 17,2 % 11,6 % 13,8 %

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket.

Ägarstruktur

Aktieägare per 30 september 2022 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
Erik Selin 16,7 %
StrategiQ Capital AB 6,9 %
Helichrysum Gruppen AB 3,6 %
State Street Bank and Trust Company 3,3 %
SEB Life International 2,1 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,5 %
SEB AB  1,5 %
Vante AB 1,4 %
Avanza Pension 1,3 %
Övriga aktieägare 17,8 %
Totalt  100,0 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Ej giltig epostadress.