Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2019

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 -  - -
Q3 - - -
Q2

Q2 2019
Webcast

jan-jun Q2
Q1

Q1 2019
Webcast

jan-mar Q1

Övrigt

Prospekt Collector Bank AB
Investerarpresentation i samband med roadshow i syfte att marknadsföra primärkapitaltillskott
Terms and Conditions for Floating Rate Perpetual Additional Tier 1 Capital Bonds

 

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2018 
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2018 
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1

Q1 2017
Audiocast

jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Nyckeltal [MSEK] 
Q2 19 Q2 18 Helår 2018
Intäkter 706 556 2 321
Rörelseresultat 294 232 914
Resultat före skatt 209 190 721
Resultat efter skatt 159 147 566
Utlåning till allmänheten 29 533 21 535 26 104
In- och upplåning samt
emitterade värdepapper
28 463 20 257 25 689
Kapitalbas 4 463 3 501 3 781
Total Kapitalrelation 14,2 % 15,9 % 13,7 %
Eget kapital per aktie SEK 37,0 30,9 33,8
Avkastning på eget kapital 17,7 % 17,7 % 17,6 %

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2019-06-28 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Ernström Finans AB (SEB Life International) 5,4 %
Lena Apler (eget och via bolag) 4,4 %

Swedband Robur fonder

4,4 %
Avanza Pension 2,0 %
Handelsbanken Liv 1,9 %
Erik Selin  1,5 %
Vante AB 1,4 %
Övriga aktieägare 22,2 %
Total  100 % 

Årsredovisning 2018

Förra året blev det finansiellt bästa året i Collectors historia. Intäkterna för helåret växte med 20 procent. Resultatet efter skatt ökade med 17 procent och landade på 602 MSEK före extra reserveringar för kreditförluster i enlighet med IFRS 9.

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2017 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Collector AB är listat på Nasdaq Stockholm.

Gå till Aktien

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.