Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2020

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4      
Q3 Q3 2020 (EN)
Webcast
jan-sep
Historisk finansiell utveckling
Q3
Q2 Q2 2020 (EN)
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2020 (EN)
Webcast
jan-mar Q1

 

2019

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2019 (EN)
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2019 (EN)
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2019
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2019
Webcast
jan-mar Q1
Övrigt:

Inspelning - Telefonkonferens, 21 januari 2020
Presentation - Telefonkonferens, 21 januari 2020
Prospekt Collector Bank AB
Investerarpresentation i samband med roadshow i syfte att marknadsföra primärkapitaltillskott
Terms and Conditions for Floating Rate Perpetual Additional Tier 1 Capital Bonds

 

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2018 
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2018 
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1 Q1 2017
Audiocast
jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv3 2020 Kv2 2020 Kv3 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019 Helår 2019
Räntenetto 446 461 437 1 318 1 258 1 677
Rörelseintäkter 525 562 528 1 562 1 540 2 193
Periodens resultat 89 76 164 196 481 -8
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,43 0,37 1,60 1,27 4,68 -0,08
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,43 0,37 1,60 1,27 4,68 -0,08


Balansräkning [MSEK] Kv3 2020 Kv2 2020 Kv3 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019 Helår 2019
Utlåning till allmänheten 30 146 28 970 30 577 30 146 30 577 29 880
In- och upplåning från allmänheten 28 385 29 413 27 287 28 385 27 287 29 454
Emitterade värdepapper 268 100 2 915 268 2 915 2 599
Efterställda skulder 995 995 994 995 994 994
Eget kapital 4 666 4 578 3 959 4 666 3 959 3 467


Nyckeltal Kv3 2020 Kv2 2020 Kv3 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019 Helår 2019
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,0 % 6,3 % 5,8 % 5,9 % 5,9 % 6,0 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 5,7 % 5,9 % 6,2 % 5,7 % 6,2 % 6,0 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,8 % 3,2 % 1,4 % 2,9 % 1,3 % 4,3 %
Kreditförluster, netto - R12m 5,2 % 5,0 % 1,5 % 5,2 % 1,5 % 4,3 %
K/I-tal - Perioden 38,0 % 40,8 % 39,6 % 41,7 % 41,4 % 47,4 %
K/I-tal - R12m 47,6 % 47,9 % 40,9 % 47,6 % 40,9 % 47,4 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 7,7 % 6,7 % 16,9 % 6,4 % 17,2 % Neg.
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m Neg. Neg. 17,4 % Neg. 17,4 % Neg.
Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,8 % 13,8 % 11,4 % 13,8 % 11,4 % 10,3 %
Primärkapitalrelation 1) 14,7 % 14,7 % 12,7 % 14,7 % 12,7 % 11,8 %
Total kapitalrelation 1) 15,8 % 15,9 % 14,2 % 15,8 % 14,2 % 13,3 %
Medelantal heltidsanställda 316 325 371 324 376 373

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Avser den konsoliderade situationen.

Ägarstruktur

Aktieägare per 30 september 2020 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 13,2 %
SEB Life International 6,4 %
Lena Apler 4,6 %
Erik Selin 4,2 %
Avanza Pension 2,2 %
SEB AB 1,5 %
Vante AB  1,4 %
Handelsbanken Liv 1,0 %
SEB Life International 0,8 %
Övriga aktieägare 20,6 %
Total  100 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Ej giltig epostadress.