Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2019

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 -  - -
Q3 - - -
Q2 - - -
Q1 - - -

Övrigt

Investerarpresentation i samband med roadshow i syfte att marknadsföra primärkapitaltillskott

 

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2018 
Webcast
jan-dec
Q3 Q3 2018 
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1

Q1 2017
Audiocast

jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Nyckeltal [MSEK]  Q4 18 Q4 17 Helår 2018
Intäkter 690 530 2 321
Rörelseresultat 250 199 914
Resultat före skatt 191 170 721
Resultat efter skatt 154 129 566
Utlåning till allmänheten 26 104 19 507 26 104
Inlåning 22 391 15 310 22 391
Kapitalbas 3 781 3 338 3 781
Total Kapitalrelation 13,7 % 16,8 % 13,7 %
Eget kapital per aktie SEK 33,8 30,0 33,8
Avkastning på eget kapital 17,6 % 18,1 % 17,6 %

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2018-12-31%
Erik Selin (via Fastighets AB Balder och bolag) 46,6 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Ernström Finans AB 5,3 %
Lena Apler (eget och via bolag) 4,4 %

Swedband Robur fonder

4,2 %
Handelsbanken Liv 1,8 %
Avanza Pension 1,8 %
Vante AB  1,4 %
JP Morgan Bank Luxemburg S.A 1,3 %
Övriga aktieägare 20,5 %
 Total  100 % 

Årsredovisning 2017

2017 var ännu ett år med stark tillväxt och hög innovationstakt. Läs mer om vår verksamhet, vårt hållbarhetsarbete och den ekonomiska redovisningen för 2017.

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2017 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Collector AB är listat på Nasdaq Stockholm.

Gå till Aktien

Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.