Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1

Q1 2017
Audiocast Q1 2017

jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016 jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016
Financial Hearing Q3

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015 jan - dec Q4
Q3 Q3 2015 jan - sep Q3
Q2 Q4 2015 jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Q4 Financial Hearing presentation
Q4 Financial Hearing Webcast
Q3 Financial Hearing Webcast
Financial Hearing jan-jun 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

Nyckeltal

Nyckeltal [MSEK] Q4 17 Q4 16 Helår 2017
Intäkter 530 431 1933
Resultat f skatt (EBT) 170 155 668
Resultat e skatt 129 120 517
Kapitalbas 3 338 2 390 3 338
Eget kapital 3 079 2 566 3 079
Total kapitalrelation 16,8 % 17,6 % 16,8 %
Soliditet 14 % 15 % 14 %
Avkastning eget kapital 18,1 % 20 % 18,1 %
Kreditförluster 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Balansomslutning 22 371 15 155 22 371
Intäkter och resultat efter skatt Q3 2017
iAvkastning på eget kapital (RoE) Q3 2017

Ägarstruktur

Aktieägare Collector per den 31 december 2017%
Fastighets AB Balder 44,07 %
StrategiQ Capital AB 12,72 %
Swedbank Robur fonder 6,15 %
Ernström Finans AB 5,36 %

Helichrysum Gruppen AB

3,82 %
Andra AP-fonden 3,20 %
Handelsbanken fonder  3,06 %
Muirfield Invest Aktiebolag  1,46 %
Vante AB 1,36 %
Övriga aktieägare 18,80 %
 Total 100 % 

Årsredovisning 2016

"Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt!" – Lena Apler

Till digital årsredovisning 2016

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2016 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Sedan 2 januari 2017 är Collector AB listat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Gå till Aktien

 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.