Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

Nyckeltal

Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv1 2020 Kv1 2019 Helår 2019
Räntenetto 514 508 2 103
Rörelseintäkter 492 508 2 261
Periodens resultat 31 158 -8
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,20 1,54 -0,08
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,20 1,54 -0,08


Balansräkning [MSEK] Kv1 2020 Kv1 2019 Helår 2019
Utlåning till allmänheten 29 327 26 968 29 880
In- och upplåning från allmänheten 30 840 23 811 29 454
Emitterade värdepapper 461 2 434 2 599
Efterställda skulder 995 993 994
Eget kapital 4 504 3 637 3 467


Nyckeltal Kv1 2020 Kv1 2019 Helår 2019
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,9 % 7,7 % 7,5 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,5 % 8,2 % 7,5 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,8 % 1,3 % 4,4 %
Kreditförluster, netto - R12m 4,8 % 1,4 % 4,4 %
K/I-tal - Perioden 48,8 % 43,2 % 48,4 %
K/I-tal - R12m 49,7 % 43,7 % 48,4 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 3,1 % 17,7 % Neg.
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m Neg. 18,4 % Neg.
Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,5 % 11,8 % 10,3 %
Primärkapitalrelation 1) 14,4 % 13,2 % 11,8 %
Total kapitalrelation 1) 15,6 % 14,8 % 13,3 %
Medelantal heltidsanställda 329 380 373

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Avser den konsoliderade situationen.

Ägarstruktur

Aktieägare Collector 2020-03-31 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 13,2 %
SEB Life International 6,4 %
Lena Apler 4,6 %

Erik Selin

4,5 %
SEB AB 1,5 %
Vante AB 1,4 %
Avanza Pension  1,2 %
SEB Investment Management 0,9 %
Handelsbanken Liv 0,8 %
Övriga aktieägare 21,5 %
Total  100 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Ej giltig epostadress.