Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

Presentationer och rapporter

Här hittar du alla våra finansiella presentationer och rapporter.

2021

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4      
Q3 Q3 2021 (EN)
Webcast
jan-sep
Nyckeltalsfil
Q3
Q2 Q2 2021 (EN)
Webcast
jan-jun
Historisk finansiell utveckling
Q2
Q1 Q1 2021 (EN)
Webcast
jan-mar Q1

 

2020

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2020 (EN)
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2020 (EN)
Webcast
jan-sep
Historisk finansiell utveckling
Q3
Q2 Q2 2020 (EN)
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2020 (EN)
Webcast
jan-mar Q1

 

2019

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2019 (EN)
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2019 (EN)
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2019
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2019
Webcast
jan-mar Q1
Övrigt:

Inspelning - Telefonkonferens, 21 januari 2020
Presentation - Telefonkonferens, 21 januari 2020
Prospekt Collector Bank AB
Investerarpresentation i samband med roadshow i syfte att marknadsföra primärkapitaltillskott
Terms and Conditions for Floating Rate Perpetual Additional Tier 1 Capital Bonds

 

2018

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2018 
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2018 
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2018
Webcast
jan-jun Q2
Q1 Q1 2018
Webcast
jan-mar Q1

 

2017

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2017
Webcast
jan-dec Q4
Q3 Q3 2017
Webcast
jan-sep Q3
Q2 Q2 2017
Webcast
jan-jun  Q2
Q1 Q1 2017
Audiocast
jan-mar  Q1

 

2016

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2016 jan - dec Q4 
Q3 Q3 2016
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q2 2016 jan - jun Q2
Q1 Q1 2016 jan - mar Q1
Övrigt:

Video från årsstämman 2016

 

2015

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 2015
Webcast
jan - dec Q4
Q3 Q3 2015
Webcast
jan - sep Q3
Q2 Q4 2015
Webcast
jan - jun Q2
Q1   jan - mar Q1
Övrigt:

Börsintroduktion 2015
Revisionsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2015

 

2014

  Presentation Rapporter Periodisk info
Q4 Q4 - 2014   Q4
Q3     Q3
Q2     Q2
Q1     Q1 

2021

Slutliga villkor obligationslån 5 (2022-01-17)
Slutliga villkor obligationslån 3.3 (2021-12-17)
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-sep)
Slutliga villkor obligationslån 5 (2021-11-23)
Slutliga villkor obligationslån 4 (2021-11-23)
Slutilga villkor obligationslån 5 (2021-11-18)
Slutliga villkor obligationslån 6 (2021-11-17)
Slutliga villkor obligationslån 4 (2021-10-08)
Slutliga villkor obligationslån 4 (2021-10-04)
Slutliga villkor obligationslån 4 (2021-09-08)
Slutliga villkor obligationslån 3 (2021-07-02)
Slutliga villkor obligationslån 3 (2021-06-02)
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-jun)
Grundprospekt MTN-program
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-mar)

2020

Årsredovisning Collector Bank AB 2020
Bokslutskommuniké Collector Bank AB
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-sep)
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-jun)
Grundprospekt MTN-program
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-mar)

2019

Årsredovisning Collector Bank AB 2019
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-dec)
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-jun)
Prospekt Collector Bank AB
Investerarpresentation i samband med roadshow i syfte att marknadsföra primärkapitaltillskott
Terms and Conditions for Floating Rate Perpetual Additional Tier 1 Capital Bonds

2018

Årsredovisning Collector Bank AB 2018 
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-dec)
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-jun)
Grundprospekt 2018-09-03 

2017

Årsredovisning Collector Bank AB 2017
Grundprospekt 2017-02-08 
Slutliga villkor förlagslån
Slutliga villkor obligationslån
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-jun)

2016

Årsredovisning Collector Bank AB 2016
Delårsrapport Collector Bank AB (jan-jun)

2015

Årsredovisning 2015 Collector Bank AB

2014

Collector Credit AB Nuvarande Collector Bank AB
Årsredovisning 2014 Collector Credit AB

Nyckeltal

Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.

Resultaträkning [MSEK] Kv3 2021 Kv2 2021 Kv3 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 Helår 2020
Räntenetto 584 572 446 1 669 1 318 1 806
Rörelseintäkter 658 655 525 1 914 1 562 2 119
Periodens resultat 190 171 89 497 196 291
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,93 0,83 0,43 2,42 1,27 1,47
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,93 0,83 0,43 2,42 1,27 1,47


Balansräkning [MSEK] Kv3 2021 Kv2 2021 Kv3 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 Helår 2020
Utlåning till allmänheten 35 624 34 722 30 146 35 624 30 146 31 828
In- och upplåning från allmänheten 30 368 32 315 28 385 30 368 28 385 30 855
Emitterade värdepapper 2 773 910 268 2 773 268 219
Efterställda skulder 997 997 995 997 995 996
Eget kapital 5 266 5 075 4 666 5 266 4 666 4 770


Nyckeltal Kv3 2021 Kv2 2021 Kv3 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 Helår 2020
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,6 % 6,7 % 6,0 % 6,6 % 5,9 % 5,9 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 6,6 % 6,3 % 5,7 % 6,6 % 5,7 % 5,9 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 2,8 %
Kreditförluster, netto - R12m 2,7 % 2,7 % 5,2 % 2,7 % 5,2 % 2,8 %
K/I-tal - Perioden 27,9 % 32,1 % 38,0 % 31,2 % 41,7 % 40,9 %
K/I-tal - R12m 32,8 % 35,4 % 47,6 % 32,8 % 47,6 % 40,9 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 14,7 % 13,7 % 7,7 % 13,2 % 6,4 % 7,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 11,9 % 10,2 % Neg. 11,9 % Neg. 7,1 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 13,8 % 13,7 % 13,8 % 13,8 % 13,8 % 13,7 %
Primärkapitalrelation 1) 14,7 % 14,5 % 14,7 % 14,7 % 14,7 % 14,6 %
Total kapitalrelation 1) 15,7 % 15,6 % 15,8 % 15,7 % 15,8 % 15,8 %
Medelantal heltidsanställda 301 301 316 302 324 321


Justerade nyckeltal Kv3 2021 Kv2 2021 Kv3 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 Helår 2020
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 6,6 % 6,7 % 6,0 % 6,6 % 5,9 % 5,9 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 6,5 % 6,3 % 5,7 % 6,5 % 5,7 % 5,9 %
Kreditförlustnivå - Perioden 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,7 % 2,7 % 2,6 %
Kreditförlustnivå - R12m 2,7 % 2,7 % 2,4 % 2,7 % 2,4 % 2,6 %
K/I-tal - Perioden 27,9 % 32,1 % 38,8 % 31,5 % 40,7 % 40,1 %
K/I-tal - R12m 33,1 % 35,7 % 42,0 % 33,1 % 42,0 % 40,1 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 14,7 % 13,7 % 7,7 % 12,7 % 8,1 % 8,3 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 11,6 % 9,8 % 8,3 % 11,6 % 8,3 % 8,3 %

1) Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregelverket. Avser den konsoliderade situationen.

Ägarstruktur

Aktieägare per 30 september 2021 
%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 10,3 %
Erik Selin 9,0 %
SEB Life International 6,3 %
Lena Apler 4,6 %
Avanza Pension 2,1 %
SEB AB 1,5 %
Vante AB  1,4 %
State Street Bank and Trust Company 1,3 %
SEB Life International 0,8 %
Övriga aktieägare 18,7 %
Totalt  100,0 % 
Prenumerera på utskick
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.
  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Obligatoriskt fält.

  • Ej giltig epostadress.