Finansiell information

Här hittar du bland annat delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Du finner också vår prenumerationstjänst för offentliggjord information med mera.

intäkter
intäkter

Presentationer och rapporter

Information om ersättningar för anställda

Här hittar du information om ersättningar för anställda under 2015 hos Collector, enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Se information

Information om Collectors Aktie (COLL)

Sedan 2 januari 2017 är Collector AB listat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Gå till Aktien

Bokslutskommuniké

JANUARI–DECEMBER 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2015)

 • Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 1 513 MSEK (1 187)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 42 % och uppgick till 405 MSEK (286)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 20 % (21)
 • Resultat per aktie ökade till 4,25 SEK (3,16)
 • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 13 242 MSEK (8 697) +52 %
 • Kreditförlusterna minskade till 1,1 % (1,3)


FJÄRDE KVARTALET (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2015)

 • Intäkterna ökade med 31 % och uppgick till 431 MSEK (330)
 • Resultat efter skatt ökade med 31 % och uppgick till 120 MSEK (91)
 • Resultat per aktie ökade till 1,18 SEK (0,98)
 • Tecknade finansieringsavtal med Rossignol. Beräknad volym uppgår till ca 1 200 MSEK
 • Tecknade nytt factoring- och lagerfinansieringsavtal med Office Depot
 • Lanserade en ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring
 • Investerade i BetterWealth och Wint via Collector Ventures
 • Investerade i Matspar.se och Mr.Shoebox via Collector Ventures
 • Inledde samarbete med belöningsappen Wrapp vid kortköp
 • Lanserade digital B2B betallösning
 • Fulltecknad företrädesemission genomförd med 9 335 000 i ökat antal aktier
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy


HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Collector flyttar upp till Nasdaq Stockholm, Large Cap-segment
 • Investerade i Nordkap via Collector Ventures
 • Collector Bank AB (publ) har upprättat ett MTN-program om 5 000 MSEK och offentliggjort prospekt
 • Collector Bank AB (publ) avser att emittera obligationer i SEK

Nyckeltal

Nyckeltal [MSEK] Q4 16 Q4 15 2016 2015
Intäkter 431 330 1 513 1 187
Resultat f skatt (EBT) 155 120 521 371
Resultat e skatt 120 91 405 286
Kapitalbas 2 390 1 541 2 390 1 541
Eget kapital 2 566 1 649 2 566 1 649
Total kapitalrelation 17,6 % 16,9 % 17,6 % 16,9 %
Soliditet 17 % 16 % 17 % 16 %
Avkastning eget kapital 20 % 21 % 20 % 21 %
Kreditförluster 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,3 %
Balansomslutning     15 155 10 057

Ägarstruktur

Aktieägare Collector per den 31 december 2016%
Fastighets AB Balder 44,1 %
StrategiQ Capital AB 12,7 %
Swedbank Robur fonder 7,4 %
Ernström Finans AB 5,4 %
Helichrysum Gruppen AB (Lena Apler) 3,8 %
Andra AP-fonden 3,1 %
Handelsbanken fonder 2,8 %
Muirfield Invest Aktiebolag  2,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY 1,9 %
Vante AB 1,4 %
Övriga aktieägare 15,4 %
Total 100 %
Prenumerera på utskick
 • Obligatoriskt fält.
 • Obligatoriskt fält.
 • Text fält.
 • Obligatoriskt fält.
 • Text fält.
 • Obligatoriskt fält.
 • Ej giltig epostadress.