Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Collectors styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget. Alla styrelseledamöter kan kontaktas via mejl till magie.hecht@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Erik Selin

  Erik Selin

  Styrelseordförande
  Född
  1967
  Befattning
  Ordförande sedan 2020
  Styrelsemedlem sedan 2011
  Utbildning
  Gymnasieekonom.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseledamot och VD för Fastighets AB Balder (publ), styrelseledamot i Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, styrelseledamot i K-fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB (publ), Ernström & Co AB, Hexatronic Group AB och Hedin Mobility Group AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 33 943 166 aktier. Privat, genom helägda bolag samt genom andel av närståendes innehav: 36 054 166. Närståendes innehav: Fastighets AB Balder äger totalt 90 501 180 aktier i Collector Bank AB. JME Invest AB äger totalt 4 200 000 aktier i Collector Bank AB. 11 000 aktier genom närstående fysiska personer.
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2007
  Utbildning
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseledamot i Provobis Holding AB-koncernen och styrelseledamot och VD i RCL Holding AB-koncernen. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 860 000 aktier. Privat, genom helägda bolag samt genom andel av närståendes innehav: 5 563 154. Närståendes innehav: StrategiQ Capital AB äger totalt 14 123 586 aktier i Collector Bank AB.
 • Charlotte Hybinette

  Charlotte Hybinette

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2019
  Utbildning
  Jur kand vid Stockholms Universitet.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseordförande i Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Styrelseledamot i Bellman Group AB (publ) och Hybinette & Partners AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 3 333 aktier / Närståendes innehav: -
 • Bengt Edholm

  Bengt Edholm

  Styrelseledamot
  Född
  1956
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2020
  Utbildning
  Civilekonom vid Uppsala Universitet.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseledamot i Hoist Finance AB (publ). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: - / Närståendes innehav: -
 • Ulf Croona

  Ulf Croona

  Styrelseledamot
  Född
  1958
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2020
  Utbildning
  Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseordförande i Bankmannasällskapet i Göteborg och styrelseledamot i Örgryte IS. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 5 000 aktier / Närståendes innehav: -
 • Marie Osberg

  Marie Osberg

  Styrelseledamot
  Född
  1960
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2020
  Utbildning
  Civilekonom vid Lunds Universitet samt MBA vid Webster University Geneva.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseordförande för Rädda Barnen i Göteborg och styrelseledamot i Nordisk Bergteknik AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 10 000 aktier / Närståendes innehav: 1 200 aktier genom närstående fysisk person.