Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Collectors styrelse består av fem ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget. Alla styrelseledamöter kan kontaktas via mejl till malin.alevag@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Lena Apler

  Lena Apler

  Styrelseordförande
  Född
  1951
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 1999
  Utbildning
  Kurser i ekonomi och marknadsföring, Göteborgs Universitet, SEB IHU (intern högre bankutbildning).
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Skistar AB (publ), Swedish Fintech Association, Connect Väst, Västsvenska Handelskammaren, Institutet för Näringslivsforskning. Gästprofessor vid Göteborgs Universitet.
  Tidigare erfarenhet
  VD och grundare av Collectorkoncernen. Bakgrund från SEB, Den norske Creditbank (DnC) och Société Générale samt VD för Securum Finans. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  4 686 552 aktier
 • Erik Selin

  Erik Selin

  Vice styrelseordförande
  Född
  1967
  Befattning
  Vice ordförande sedan 2014
  Styrelsemedlem sedan 2011
  Utbildning
  Gymnasieekonom.
  Övriga uppdrag
  VD för Fastighets AB Balder (publ). Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Ernström & Co, Hexatronic Scandinavia AB och Hedin Bil. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  48 650 590 aktier (varav 45 250 590 genom Fastighets AB Balder)
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2007
  Utbildning
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Katjingkoncernen, Provobis Holding AB-koncernen, Provobis Investkoncernen, RCL Holding-koncernen och KL Capital-koncernen. Styrelseledamot i Tableflip Entertainment AB, Feelgood Svenska AB, Scandic Hotel. Styrelseledamot och ordförande i AM Brands AB. VD för RCL Holding AB och affärsutvecklare inom Provobis-sfärens investeringar. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  400 000 aktier
 • Anna Kinberg Batra

  Anna Kinberg Batra

  Styrelseledamot
  Född
  1970
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2019
  Utbildning
  Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Övriga uppdrag
  Gedigen politisk bakgrund och erfarenhet som riksdagsledamot, ordförande för finansutskottet och partiledare för Moderaterna. Tidigare styrelseledamot för Avanza Pension. Styrelseledamot för Swedish Space Corporation och SJR. Rådgivare och föreläsare inom politik, ledarskap och förändring. Leader in Residence vid Handelshögskolan i Stockholm. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0
 • Charlotte Hybinette

  Charlotte Hybinette

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2019
  Utbildning
  Jur kand vid Stockholms Universitet.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Senior Investment Manager på Ernström & Co AB. Juridisk rådgivare till publika bolag och dess ägare inom aktiebolagsrätt, aktie- och kapitalmarknadsrätt och bolagsstyrning, genom bolaget Hybinette & Partners AB. Tidigare erfarenhet som advokat och Managing partner på MAQS Advokatbyrå. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0