Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Collectors styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för två år i taget. Alla styrelseledamöter kan kontaktas via Collector Banks huvudkontor på adress Östra Hamngatan 24, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Lena Apler

  Lena Apler

  Styrelseordförande
  Född
  1951
  Befattning
  Ordförande sedan 2014
  Styrelesemedlem sedan 1999
  Utbildning
  Kurser i ekonomi och marknadsföring, Göteborgs Universitet, SEB IHU (intern högre bankutbildning).
  Andra uppdrag
  Ordförande och styrelseledamot i bolag inom Collectorkoncernen. Ledamot i Platzer Fastighets AB (publ), Skistar AB (publ), Exceed AB (f d SGP), Hand in Hand, Mitt Liv, Connect Väst, Västsvenska Handelskammaren och Finanskompetenscentrum. Oberoende av större ägare. Beroende av företaget eller av företagsledningen.
 • Erik Selin

  Erik Selin

  Vice ordförande
  Född
  1967
  Befattning
  Vice ordförande sedan 2014
  Styrelesemedlem sedan 2011
  Utbildning
  Gymnasieekonom
  Andra uppdrag
  Styrelseuppdrag och verkställande direktör i bolag inom Erik Selin-, Erik Selin Fastigheter- och Balder-koncernen. Styrelseuppdrag i bolag inom Fastighets AB Centur-koncernen, Sisjö Park-koncernen, Tagling-koncernen, Oscar Properties-koncernen, Silvandersson-koncernen, Tulia-koncernen. Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren Service AB, Hexatronic Group AB, Aktiebolaget Misel, Fastighetsutveckling Lorensberg 49:8 AB, Förvaltnings AB Kilaberg, AB Ystaga, RL-Nordic AB, Bergsspiran AB, Stendörren Fastigheter AB, Mötesplatsen Alingsås Intressenter AB, Gyllene Aktier 2012 AB, SveaReal Fastigheter AB (publ) och Tulegatan 42-44 Ekonomisk förening. Styrelseledamot och ordförande i AB Epistrofeus, Sydvind Energi AB och Guldfiber AB. Styrelsesuppleant i Fox Invest Aktiebolag. Beroende av större ägare. Oberoende av företaget eller av företagsledningen.
 • Wilhelm Schottenius

  Wilhelm Schottenius

  Styrelseledamot
  Född
  1956
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2008
  Utbildning
  Civilekonom vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
  Andra uppdrag
  Styrelseuppdrag i bolag inom RCL Holding-koncernen, i Saddler Intressenter-koncernen och Schottenius & Partners AB-koncernen (Ordförande). Styrelseledamot i Handelsbankens Regionstyrelse Västra Sverige, Ernströmgruppen AB, C Jahn AB, Nilörngruppen AB, Collector Credit AB, Procurator AB, Partner Fondkommission AB, Vertiseit AB, S V Visual Communication AB, Svea Medical Sport AB, och Golfstore Group Ekonomisk förening. Oberoende av större ägare: Oberoende av företaget eller av företagsledningen.
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2007
  Utbildning
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.
  Andra uppdrag
  Styrelseuppdrag i Katjing-koncernen, Provobis Holding AB-koncernen, Provobis Invest-koncernen, RCL Holding-koncernen och KL Capital-koncernen. Styrelseledamot i Tableflip Entertainment AB, Feelgood Svenska AB, Collector Credit AB, Rasta Groupe AB. Styrelseledamot och ordförande i AM Brands AB. Oberoende av företaget eller av företagsledningen.
 • Azita Shariati

  Azita Shariati

  Styrelseledamot
  Född
  1969
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2016
  Utbildning
  Utbildad kostekonom vid Göteborgs Universitet med studier inom programmering, statistik och marknadsföring.
  Andra uppdrag
  Har sedan 1998 haft ledande befattningar inom Sodexo och är sedan 2014 dess VD för verksamheterna i Sverige och Danmark. Azita har bred erfarenhet inom tjänstesektorn och är ordförande i Almegas serviceföretag. Azita har fått ett flertal utmärkelser som t ex Näringslivets mäktigaste kvinna i Sverige 2015 och Året direktör 2016. Oberoende av företaget eller av företagsledningen.
 • Cecilia Lager

  Cecilia Lager

  Styrelseledamot
  Född
  1963
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2016
  Utbildning
  Utbildad ekonom vid Lunds universitet.
  Andra uppdrag
  VD för Sherpani Advisors och har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling, transformation samt marknad och kommunikation . Cecilia har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är idag främst verksam som styrelseledamot i bland annat Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordf), Intellecta, Eniro och Altor Fund Manager AB. Oberoende av företaget eller av företagsledningen.