Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Collectors styrelse består av åtta ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget. Alla styrelseledamöter kan kontaktas via mejl till malin.alevag@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Erik Selin

  Erik Selin

  Styrelseordförande
  Född
  1967
  Befattning
  Ordförande sedan 2020
  Styrelsemedlem sedan 2011
  Utbildning
  Gymnasieekonom.
  Övriga uppdrag
  VD för Fastighets AB Balder (publ). Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Ernström & Co, Hexatronic Scandinavia AB och Hedin Bil. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  108 771 363 aktier (varav 90 501 180 genom Fastighets AB Balder)
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2007
  Utbildning
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Katjingkoncernen, Provobis Holding AB-koncernen, Provobis Investkoncernen, RCL Holding-koncernen och KL Capital-koncernen. Styrelseledamot i Tableflip Entertainment AB, Feelgood Svenska AB, Scandic Hotel. Styrelseledamot och ordförande i AM Brands AB. VD för RCL Holding AB och affärsutvecklare inom Provobis-sfärens investeringar. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  800 000 aktier
 • Charlotte Hybinette

  Charlotte Hybinette

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2019
  Utbildning
  Jur kand vid Stockholms Universitet.
  Övriga uppdrag
  Tf chefsjurist på NatWest Nordisk Renting. Styrelseordförande i Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Styrelseledamot i Bellman Group AB (publ) och Hybinette & Partners AB. Juridisk rådgivare till publika bolag och dess ägare inom aktiebolagsrätt, aktie- och kapitalmarknadsrätt och bolagsstyrning, genom bolaget Hybinette & Partners AB. Tidigare erfarenhet som Senior Investment Manager på Ernström & Co AB och advokat och Managing partner på MAQS Advokatbyrå. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  3 333 aktier
 • Bengt Edholm

  Bengt Edholm

  Styrelseledamot
  Född
  1956
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2020
  Utbildning
  Civilekonom vid Uppsala Universitet.
  Övriga uppdrag
  Senior Advisor inom bank och finans. Tidigare erfarenhet som Head of Treasury på Handelsbanken, Head of Treasury på Stadshypotek och Bond Trader/Portfolio Manager på Nordea, Danske Bank och Handelsbanken. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0
 • Ulf Croona

  Ulf Croona

  Styrelseledamot
  Född
  1958
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2020
  Utbildning
  Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
  Övriga uppdrag
  Styrelseordförande i Bankmannasällskapet i Göteborg och styrelseledamot i bl. a. Örgryte IS. Tidigare erfarenhet som regionchef för Västsverige på Catella Bank. Dessförinnan ledande befattningar inom Swedbank, med inriktning mot företagsfinansiering samt inom företagsfinansiering på SEB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  5 000 aktier
 • Marie Osberg

  Marie Osberg

  Styrelseledamot
  Född
  1960
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2020
  Utbildning
  Civilekonom vid Lunds Universitet samt MBA vid Webster University Geneva.
  Övriga uppdrag
  Styrelseordförande för Rädda Barnen i Göteborg och Senior Advisor inom bank och finans. Tidigare erfarenhet som Head of Product Sales & Category på DNB Northern Europe och dessförinnan regionchef för Västsverige på DNB Bank. Group Treasurer på Nobel Biocare samt ett flertal seniora positioner inom banksektorn. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  11 200 aktier