Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Collectors styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för två år i taget. Alla styrelseledamöter kan kontaktas via Collector Banks huvudkontor på adress Östra Hamngatan 24, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Lena Apler

  Lena Apler

  Grundare, Tillförordnad VD och Koncernchef
  Född
  1951
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 1999
  Utbildning
  Kurser i ekonomi och marknadsföring, Göteborgs Universitet, SEB IHU (intern högre bankutbildning).
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Skistar AB (publ), Platzer Fastigheter Holding AB (publ), Exceed AB, Swedish Fintech Association, Connect Väst, FinansKompetensCentrum. Styrelseordförande i Västsvenska Handelskammaren. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav per 30/12 2016
  3 925 478 st
 • Erik Selin

  Erik Selin

  Styrelseordförande
  Född
  1967
  Befattning
  Ordförande sedan 5/4 2017
  Styrelesemedlem sedan 2011
  Utbildning
  Gymnasieekonom
  Övriga uppdrag
  VD för Fastighets AB Balder (publ). Styrelseordförande i Skandrenting AB, styrelseledamot i Erik Selin Fastigheter, Västsvenska Handelskammaren, Astrid Lindgrens värld och Hexatronic Scandinavia AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav per 30/12 2016
  46 741 090 st (Varav ägande genom Fastighets AB Balder 45 250 590 st)
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2007
  Utbildning
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.
  Övriga uppdrag
  Styrelseuppdrag i Katjing-koncernen, Provobis Holding AB-koncernen, Provobis Invest-koncernen, RCL Holding-koncernen och KL Capital-koncernen. Styrelseledamot i Tableflip Entertainment AB, Feelgood Svenska AB, Scandic Hotels Group AB, Rasta Group AB samt extern firmatecknare i Rasta Sverige AB. Styrelseledamot och ordförande i AM Brands AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav per 30/12 2016
  165 000 st
 • Azita Shariati

  Azita Shariati

  Styrelseledamot
  Född
  1969
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2016
  Utbildning
  Utbildad kostekonom vid Göteborgs Universitet med studier inom programmering, statistik och marknadsföring.
  Övriga uppdrag
  VD för Sodexo AB. Styrelseordförande i Almega Service företagen. Styrelseledamot i Almega tjänsteförbund och i Myndigheten för delaktighet. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav per 30/12 2016
  0 st
 • Cecilia Lager

  Cecilia Lager

  Styrelseledamot
  Född
  1963
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2016
  Utbildning
  Utbildad ekonom vid Lunds universitet.
  Övriga uppdrag
  VD för Sherpani Advisors och har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling, transformation samt marknad och kommunikation. Cecilia har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är idag främst verksam som styrelseledamot i bland annat Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Evolution Gaming Ltd, NC Lahega AB, Navigera AB (ordf), Intellecta, och Altor Fund Manager AB. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes innehav per 30/12 2016
  2 200 st
 • Patrik Reuterskiöld

  Patrik Reuterskiöld

  Styrelseledamot
  Född
  1976
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2017
  Utbildning
  Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och jur. kand. vid Stockholms Universitet.
  Övriga uppdrag
  Patrik har gedigen och internationell erfarenhet av den finansiella sektorn som rådgivare och investerare. Patrik har bland annat bakgrund som Senior Investment Banker, senast vid Morgan Stanley, där han ledde den nordiska Financial Institutions-gruppen inom Investment Banking. Patrik har biträtt klienter vid några av de största och mest komplexa M&A- och kapitalmarknadstransaktionerna inom den nordiska finansiella tjänstesektorn under de senaste åren. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som större ägare i bolaget.
 • Anna Settman

  Anna Settman

  Styrelseledamot
  Född
  1970
  Befattning
  Styrelesemedlem sedan 2017
  Utbildning
  Utbildad marknadsekonom på Berghs och IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Övriga uppdrag
  Anna har lång erfarenhet inom digitalisering och media i olika ledande befattningar varav bland annat som VD för Aftonbladet. Hon sitter i styrelsen för bland annat Telia Company AB och Anticimex TopHolding AB. Hon har tidigare även varit styrelseledamot i exempelvis Nordnet Bank AB och DIBS Payment Services AB.