Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Collectors styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive ordförande. Bolagets styrelse får som minst ha tre och som högst ha tio stämmovalda styrelsemedlemmar och tre suppleanter. De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget. Alla styrelseledamöter kan kontaktas via mejl till malin.alevag@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Lena Apler

  Lena Apler

  Styrelseordförande
  Född
  1951
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 1999
  Utbildning
  Kurser i ekonomi och marknadsföring, Göteborgs Universitet, SEB IHU (intern högre bankutbildning).
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Skistar AB (publ), Swedish Fintech Association, Connect Väst, Västsvenska Handelskammaren, Institutet för Näringslivsforskning. Gästprofessor vid Göteborgs Universitet. Tidigare erfarenhet: VD och grundare av Collectorkoncernen. Bakgrund från SEB, Den norske Creditbank (DnC) och Société Générale samt VD för Securum Finans. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  4 271 552 aktier genom bolag (2017-12-30)
 • Erik Selin

  Erik Selin

  Vice styrelseordförande
  Född
  1967
  Befattning
  Vice ordförande sedan 2014
  Styrelsemedlem sedan 2011
  Utbildning
  Gymnasieekonom
  Övriga uppdrag
  VD för Fastighets AB Balder (publ). Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Ernström & Co, Hexatronic Scandinavia AB och Hedin Bil. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  46 741 090 varav 45 250 590 genom Fastighets AB Balder (2017-12-30)
 • Cecilia Lager

  Cecilia Lager

  Styrelseledamot
  Född
  1963
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2016
  Utbildning
  Ekonom vid Lunds universitet.
  Övriga uppdrag
  Styrelseuppdrag för Altor Fund Manager AB, Capacent Holding AB, Cinnober Financial Technology AB, Clemondo Group AB, Elanders AB, Evolution Gaming AB och Navigera AB (ordf). VD för Sherpani Advisors med mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling, transformation samt marknad och kommunikation. Ledande befattningar inom ABB, Sapa, SEB och Alecta. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  2 200 aktier genom bolag (2017-12-30)
 • Christoffer Lundström

  Christoffer Lundström

  Styrelseledamot
  Född
  1973
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2007
  Utbildning
  Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Katjingkoncernen, Provobis Holding AB-koncernen, Provobis Investkoncernen, RCL Holding-koncernen och KL Capital-koncernen. Styrelseledamot i Tableflip Entertainment AB, Feelgood Svenska AB, Scandic Hotel. Styrelseledamot och ordförande i AM Brands AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större ägare i bolaget. VD för RCL Holding AB och affärsutvecklare inom Provobis-sfärens investeringar.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  165 000 aktier (2017-12-30)
 • Patrik Reuterskiöld

  Patrik Reuterskiöld

  Styrelseledamot
  Född
  1976
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2017
  Utbildning
  Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, jur. kand. vid Stockholms Universitet.
  Övriga uppdrag
  Oberoende investerare och finansiell och strategisk rådgivare. Bakgrund som Chief Commercial Officer för RemCo (enhet av Intrum Justitia och Lindorff) och som senior investment banker inom Morgan Stanley med ansvar för den nordiska Financial Institutionsgruppen inom Investment Banking. Rådgivare vid M&A- och kapitalmarknadstransaktioner inom den nordiska finansiella tjänstesektorn. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
 • Anna Settman

  Anna Settman

  Styrelseledamot
  Född
  1970
  Befattning
  Styrelsemedlem sedan 2017
  Utbildning
  Marknadsekonom Berghs samt IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Övriga uppdrag
  Styrelseuppdrag i Telia Company AB, Anticimex TopHolding AB. Tidigare erfarenhet: VD för Aftonbladet. Styrelseledamot i Nordnet Bank AB och DIBS Payment Services AB. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som större ägare i bolaget.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)