Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning listas nedan. Medlemmarna i ledningen kan kontaktas via mejl till malin.jeansson@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Martin Nossman

  Martin Nossman

  Chief Executive Officer
  Född
  1971
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Ek magister Lunds Universitet.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseordförande i Credian Partners AB, Credian Investment Management AB, Credian Nordic Opportunities AB samt styrelseledamot i JME Invest AB.
  Tidigare uppdrag
  Flertalet ledande befattningar inom Handelsbanken Capital Markets.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 851 666 aktier. Privat, genom helägda bolag samt genom andel av närståendes innehav: 2 951 666. Närståendes innehav: JME Invest AB äger totalt 4 200 000 aktier i Collector Bank AB.
 • Peter Olsson

  Peter Olsson

  Chief Financial Officer
  Född
  1978
  Anställd sedan
  2019
  Utbildning
  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Managing Director och flertalet andra positioner inom SEB Corporate Finance. JP Morgan Investment Banking.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 135 000 aktier / Närståendes innehav: -
 • Susanne Bruce

  Susanne Bruce

  Vice VD & COO
  Född
  1961
  Anställd sedan
  2016
  Utbildning
  Kurser i juridik och ekonomi vid Göteborgs Universitet samt marknadsföring på RMI-Berghs.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseledamot i Ropo Holding 1 OY.
  Tidigare uppdrag
  Vice VD och Operations Director på Intrum Justitia Sverige AB, affärsområdesansvarig för collection på Lindorff Sverige AB, grundare och ägare av Profact AB samt VD på Aptic AB.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 95 094 aktier / Närståendes innehav: -
 • Patrik Schöldström

  Patrik Schöldström

  Chief Credit Officer
  Född
  1975
  Anställd sedan
  2021
  Utbildning
  Civilekonom Lunds Universitet samt studier vid Handelshögskolan i Wien.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Flertalet ledande roller inom Swedbank, bl.a. som Kreditanalyschef och arbete med problemengagemang. Erfarenhet från olika industrier och roller inom finansfunktioner såsom CFO och Ekonomichef.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 17 500 aktier / Närståendes innehav: -
 • Robert Bergström

  Robert Bergström

  Head of Corporate Banking
  Född
  1969
  Anställd sedan
  2022
  Utbildning
  Civilekonom Stockholms universitet samt MBA examen från Executive Education Handelshögskolan i Stockholm.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Olika chefsroller inom Swedbank: Försäljningschef Sverige, Swedbank Advanced Corporate / Chef Midcorp, Swedbank Stockholm / Bankchef, Swedbank Uppsala / Företagschef, Swedbank Stockholm City. Olika specialistroller på Swedbank: Vice President Acquisition Finance/Structured Finance, Swedbank Markets / Client Executive, Swedbank Företag / Kundansvarig obestånd, Spintab (Swedbank Hypotek).
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: - / Närståendes innehav: -
 • Mikael Anstrin

  Mikael Anstrin

  General Manager, Payments
  Född
  1983
  Anställd sedan
  2012
  Utbildning
  Marknadsekonom DHIM vid IHM Business School Göteborg.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Chief Commerce och försäljningschef Collector. Försäljningschef NetOnNet.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 22 323 aktier / Närståendes innehav: -
 • Patrik Hankers

  Patrik Hankers

  Head of Consumer
  Född
  1965
  Anställd sedan
  2022
  Utbildning
  Kandidatexamen kommunikation från Jönköpings Universitet och nationalekonomi vid Göteborgs Universitet.
  Övriga uppdrag i urval
  Styrelseledamot Finansiell IDteknik/BankID.
  Tidigare uppdrag
  Country Manager Ikano Bank, Privatmarknadschef Resurs Bank, kontorschef och andra roller inom SEB.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 45 000 aktier / Närståendes innehav: -
 • Jonas Björkman

  Jonas Björkman

  Chief Information Officer
  Född
  1965
  Anställd sedan
  2019
  Utbildning
  Civilingenjör Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  IS Manager och Director of IT AB Lindex, avdelningschef och regionchef Semcon, projektledare och avdelningschef FlexLink, konsult bland annat på Andersen Consulting.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 22 486 aktier / Närståendes innehav: -
 • Josefin Eriksson

  Josefin Eriksson

  Head of CEO Office
  Född
  1985
  Anställd sedan
  2015
  Utbildning
  Juris Kandidatexamen från Stockholms universitet, International Business Law vid KU Leuven Universitet, Belgien och Statsvetenskap vid Lunds Universitet.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Advokat på Advokatfirman Vinge, verksam inom M&A, allmän bolagsrätt, aktiemarknadsrätt och kommersiella avtal.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  Privat och genom helägda bolag: 4 324 aktier / Närståendes innehav: -
 • Sarah Olofsson

  Sarah Olofsson

  Chief Sustainability Officer
  Född
  1978
  Anställd sedan
  2021
  Utbildning
  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Head of Sustainability på Swedbank Försäkring, flertalet befattningar på Swedbank Robur, bl.a. Responsible Investments Manager, Institutional Sales Manager och Fixed Income Trader, och Client Relationship Manager på Alfred Berg.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  -
 • Teresa Åkemar

  Teresa Åkemar

  Tf Chief HR Officer
  Född
  1981
  Anställd sedan
  2019
  Utbildning
  Fil.kand. i personalvetenskap Göteborgs universitet och leg sjukgymnast Lunds universitet.
  Övriga uppdrag i urval
  -
  Tidigare uppdrag
  Ledande befattning på Adecco och KFX HR-partner, HR Business Partner och andra befattningar på Lowell, HR Business Partner på Collector Bank.
  Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument
  -

Specialister

 • Veera Viitikko

  Veera Viitikko

  Country Manager Finland

  Veera har som Country Manager Finland det övergripande ansvaret för verksamheten i Finland. Hon har tidigare arbetat på Alektum Inkasso och kom till Collector 2014. Under tiden på Collector har Veera innehaft ett flertal positioner. Innan hon utsågs till landschef arbetade hon som Team Manager för Collectors finska inkassoteam.

 • Mikaela Bakke

  Mikaela Bakke

  Country Manager Norway

  Mikaela har som Country Manager Norge det övergripande ansvaret för verksamheten i Norge. Hon har flerårig erfarenhet från aktieanalys hos Enskilda Securities i Stockholm, kreditansvarig SEB Finans Oslo, flerårig erfarenhet från Project and Acquisition Finance SEB Investment Banking i Oslo.

Revisor

 • Revisor

  Daniel Eriksson

  Auktoriserad revisor, Partner Assurance


  Ernst & Young AB
  Daniel Eriksson
  Direct: +46 8 520 598 92
  Mobile: +46 70 253 98 92
  daniel.eriksson@se.ey.com