Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning listas nedan. Medlemmarna i ledningen kan kontaktas via mejl till malin.alevag@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Martin Nossman

  Martin Nossman

  Chief Executive Officer
  Född
  1971
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Ek magister Lunds Universitet.
  Tidigare uppdrag
  Flertalet ledande befattningar inom Handelsbanken Capital Markets.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  42 000 aktier (2018-08-01)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  0
 • Peter Olsson

  Peter Olsson

  Chief Financial Officer
  Född
  1978
  Anställd sedan
  2019
  Utbildning
  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  Tidigare uppdrag
  Managing Director & flertalet andra positioner inom Corporate Finance på SEB. Har även erfarenhet från JP Morgan.
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  0
 • Susanne Bruce

  Susanne Bruce

  Vice CEO & Chief Operating Officer
  Född
  1961
  Anställd sedan
  2016
  Utbildning
  Kurser i juridik och ekonomi vid Göteborgs Universitet samt marknadsföring på RMI-Berghs.
  Tidigare uppdrag
  Vice VD och Operations Director på Intrum Justitia Sverige AB, affärsområdesansvarig för collection på Lindorff Sverige AB, grundare och ägare av Profact AB samt VD på Aptic AB.
  Övriga uppdrag
  Styrelsesuppleant BruceX2 AB samt Travel by Bruce AB.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  8 300 aktier (2017-12-30)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  800 000 SEK (2017-12-30)
 • Jessica Orrmyr

  Jessica Orrmyr

  Managing Director & General Counsel på Colligent Inkasso AB
  Född
  1974
  Anställd sedan
  2004
  Utbildning
  Juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg.
  Tidigare uppdrag
  Erfarenhet från SVEFO Sverige AB. Processjurist på juridikavdelningen, Chefsjurist, vice-VD på Colligent Inkasso AB.
  Övriga uppdrag
  Styrelseordförande i bolaget Familjen Orrmyr Restaurang AB och suppleant i Familjen Orrmyr Holding AB, Familjen Orrmyr På Södra Vägen AB, Familjen Orrmyr På Avenyn AB, Familjen Orrmyr Vinbar AB och Familjen Orrmyr i Saluhallen AB. Kommanditdelägare i bolaget Orrmyr & CO KB.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  1 000 aktier
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  1 000 000 SEK
 • Sofia Brax

  Sofia Brax

  Chief HR, Sustainability & Communications Officer
  Född
  1967
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Fil kand organisationspsykologi Uppsala & Stockholms Universitet, Marknadsekonom IHM, Mänskliga Rättigheter Anna Lindh Academy, div ledarskapsutbildningar/förändringsledning/diversity vid Lunds Universitet och Harvard Business School.
  Tidigare uppdrag
  HR-, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör AB Lindex, Ansvarig kompetensutveckling Telia Nära, Produktutveckling vid AmuGruppen.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot Olsson & co AB, Binowo Park Sp. z o.o, Inititativtagare ’Ett Steg På Vägen’.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2018-12-01)
 • Jonas Björkman

  Jonas Björkman

  Chief Information Officer
  Född
  1965
  Anställd sedan
  2019
  Utbildning
  Civilingenjör Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola
  Tidigare uppdrag
  IS Manager och Director of IT AB Lindex, avdelningschef och regionchef Semcon, projektledare och avdelningschef FlexLink, konsult bland annat på Andersen Consulting.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  0
 • Mikael Anstrin

  Mikael Anstrin

  General Manager, Payments
  Född
  1983
  Anställd sedan
  2012
  Utbildning
  Marknadsekonom DHIM vid IHM Business School Göteborg.
  Tidigare uppdrag
  Chef Commerce och försäljningschef i Collector AB och försäljningschef i NetOnNet.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Svensk digital handel (SDH).
  Eget och närståendes aktieinnehav
  7 480 aktier (2017-12-30)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  2 000 000 SEK (2017-12-30)
 • Adam Ritzén

  Adam Ritzén

  General Manager, Consumer
  Född
  1964
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Ingenjörsexamen och Interna utbildningsprogram inom ledarskap och strategi, projektledning och företagsekonomi.
  Tidigare uppdrag
  IT-bolaget Enfo Group som bl.a marknads-, kommunikations- och försäljningschef. Grundare och delägare till Aircall.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  4000 aktier
 • Erik Krondahl

  Erik Krondahl

  General Manager, Corporate
  Född
  1988
  Anställd sedan
  2014
  Utbildning
  Civilekonom Lunds Universitet, examen 2012.
  Tidigare uppdrag
  Investeringsrådgivare på Cerberus, Client Executive på Collector, Sales Manager på Collector.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  0
 • Magnus Lenngren

  Magnus Lenngren

  General manager, Collector Ventures
  Född
  1980
  Anställd sedan
  2011
  Utbildning
  Ledarskapsutbildning vid Västsvenska Handelskammaren samt tekniska kurser vid KTH.
  Tidigare uppdrag
  Rådgivare Collector Ventures och CTO på Collector. Affärsområdeschef och avdelningschef på Qbranch.
  Övriga uppdrag
  Annan erfarenhet
  Eget och närståendes aktieinnehav
  4 000 aktier (2018-10-31)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  0
 • Erik Berfenhag

  Erik Berfenhag

  Chief Credit Officer
  Född
  1986
  Anställd sedan
  2015
  Utbildning
  Ekonomprogram på Högskolan Väst, Nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg
  Tidigare uppdrag
  Tidigare uppdrag: Credit Manager Factoring på Collector Bank AB, Financial Specialist på SEB
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)

Specialister

 • Veera Viitikko

  Veera Viitikko

  Country Manager Finland

  Veera har som Country Manager Finland det övergripande ansvaret för verksamheten i Finland. Hon har tidigare arbetat på Alektum Inkasso och kom till Collector 2014. Under tiden på Collector har Veera innehaft ett flertal positioner. Innan hon utsågs till landschef arbetade hon som Team Manager för Collectors finska inkassoteam.

 • Mikaela Bakke

  Mikaela Bakke

  Country Manager Norway

  Mikaela har som Country Manager Norge det övergripande ansvaret för verksamheten i Norge. Hon har flerårig erfarenhet från aktieanalys hos Enskilda Securities i Stockholm, kreditansvarig SEB Finans Oslo, flerårig erfarenhet från Project and Acquisition Finance SEB Investment Banking i Oslo.

 • Martin Nilsson

  Martin Nilsson

  Chief Risk Officer

  Martin har som Chief Risk Officer det övergripande ansvaret för företagets riskkontroll. Han har en bakgrund inom bankbranschen där han bland annat arbetat med kreditkontroll och riskhantering.

 • Lars Jansson

  Lars Jansson

  General Counsel

  Lars är Collectors chefsjurist. Tidigare har Lars arbetat på advokatbyrå och varit bolagsjurist på ett börsnoterat fastighetsbolag.

 • Håkan Svensson

  Håkan Svensson

  Head of Compliance

  Håkan har som Head of Compliance det övergripande ansvaret för koncernens funktion för regelefterlevnad, vilket även inbegriper ansvar att leda arbetet med dataskyddsfrågor, samt i rollen som centralt funktionsansvarig leda koncernens team som har till uppgift att arbeta med åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.Håkan är jurist och började hos Collector 2017. Dessförinnan arbetade han vid ett internationellt finansinstitut med ansvar för Compliance inom den nordiska marknaden. Med en tidigare bakgrund som polis vid bland annat Ekobrottsmyndigheten har han en stor erfarenhet av analys och riskbedömning av regulatoriska och finansiella frågeställningar.

Revisor

 • Revisor

  Daniel Eriksson

  Auktoriserad revisor, Partner Assurance


  Ernst & Young AB
  Daniel Eriksson
  Direct: +46 8 520 598 92
  Mobile: +46 70 253 98 92
  daniel.eriksson@se.ey.com