Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning listas nedan. Medlemmarna i ledningen kan kontaktas via mejl till malin.alevag@collectorbank.se eller per post till Collector Bank, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige.

 • Martin Nossman

  Martin Nossman

  Chief Executive Officer
  Född
  1971
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Ek magister Lunds Universitet.
  Tidigare uppdrag
  Flertalet ledande befattningar inom Handelsbanken Capital Markets.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  42 000 aktier (2018-08-01)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  10 000 000 SEK (2018-08-01)
 • Magnus Erkander

  Magnus Erkander

  Chief Financial Officer (tf)
  Född
  1956
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Civilekonom Handelshögkolan i Stockholm, examen 1981.
  Tidigare uppdrag
  Chefscontroller Nordea Bank. 5 olika befattningar som chefscontroller på Nordea mellan 2001 och 2017; Retail Sverige, Asset Managment & Life, Private Banking, Life&Pension och Group Operations. Var 2007 tf VD för Nordea Liv&Pension.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
 • Susanne Bruce

  Susanne Bruce

  Chief Operating Officer
  Född
  1961
  Anställd sedan
  2016
  Utbildning
  Kurser i juridik och ekonomi vid Göteborgs Universitet samt marknadsföring på RMI-Berghs.
  Tidigare uppdrag
  Vice VD och Operations Director på Intrum Justitia Sverige AB, affärsområdesansvarig för collection på Lindorff Sverige AB, grundare och ägare av Profact AB samt VD på Aptic AB.
  Övriga uppdrag
  Styrelsesuppleant BruceX2 AB samt Travel by Bruce AB.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  8 300 aktier (2017-12-30)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  800 000 SEK (2017-12-30)
 • Johanna Niklasson

  Johanna Niklasson

  Chief Communications Officer
  Född
  1979
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Informations- och kommunikationsprogrammet vid Örebro Universitet, samt diverse utbildningar inom strategiskt ledarskap, projektledning och kommunikation.
  Tidigare uppdrag
  Marknadsdirektör Stampen Media, Marknads- och affärsutvecklingschef och Kommunikationschef Mediebolaget Promedia i Mellansverige.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
 • Sofia Brax

  Sofia Brax

  Chief HR and Sustainability Officer
  Född
  1967
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Fil kand organisationspsykologi Uppsala & Stockholms Universitet, Marknadsekonom IHM, Mänskliga Rättigheter Anna Lindh Academy, div ledarskapsutbildningar/förändringsledning/diversity vid Lunds Universitet och Harvard Business School.
  Tidigare uppdrag
  HR-, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör AB Lindex, Ansvarig kompetensutveckling Telia Nära, Produktutveckling vid AmuGruppen.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot Olsson & co AB, Binowo Park Sp. z o.o, Inititativtagare ’Ett Steg På Vägen’.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2018-12-01)
 • Magnus Lenngren

  Magnus Lenngren

  Chief Information Officer (tf)
  Född
  1980
  Anställd sedan
  2011
  Utbildning
  Ledarskapsutbildning vid Västsvenska Handelskammaren samt tekniska kurser vid KTH.
  Tidigare uppdrag
  Rådgivare Collector Ventures och CTO på Collector. Affärsområdeschef och avdelningschef på Qbranch.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i flera av Collector Banks Ventures-bolag.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  4 000 aktier (2018-10-31)
 • Mikael Anstrin

  Mikael Anstrin

  Chief Business Development Officer
  Född
  1983
  Anställd sedan
  2012
  Utbildning
  Marknadsekonom DHIM vid IHM Business School Göteborg.
  Tidigare uppdrag
  Chef Commerce och försäljningschef i Collector AB och försäljningschef i NetOnNet.
  Övriga uppdrag
  Styrelseledamot i Svensk digital handel (SDH).
  Eget och närståendes aktieinnehav
  7 480 aktier (2017-12-30)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  2 000 000 SEK (2017-12-30)
 • Adam Ritzén

  Adam Ritzén

  Chief Sales & Marketing Officer
  Född
  1964
  Anställd sedan
  2018
  Utbildning
  Ingenjörsexamen och Interna utbildningsprogram inom ledarskap och strategi, projektledning och företagsekonomi.
  Tidigare uppdrag
  IT-bolaget Enfo Group som bl.a marknads-, kommunikations- och försäljningschef. Grundare och delägare till Aircall.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
 • Erik Krondahl

  Erik Krondahl

  Chief Sales Officer Corporate
  Född
  1988
  Anställd sedan
  2014
  Utbildning
  Civilekonom Lunds Universitet, examen 2012.
  Tidigare uppdrag
  Investeringsrådgivare på Cerberus, Client Executive på Collector, Sales Manager på Collector.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  0
 • Erik Berfenhag

  Erik Berfenhag

  Group Chief Credit Officer
  Född
  1986
  Anställd sedan
  2015
  Utbildning
  Ekonomprogram på Högskolan Väst, Nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg
  Tidigare uppdrag
  Tidigare uppdrag: Credit Manager Factoring på Collector Bank AB, Financial Specialist på SEB
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
 • Thomas Gunnarsson

  Thomas Gunnarsson

  Country Manager Norway
  Född
  1967
  Anställd sedan
  2016
  Utbildning
  Ledning vid NHH (Solstrand Project), Executive Development på NHH, Militär och Strategisk Ledarskap vid Svenska Marinens Officersskola.
  Tidigare uppdrag
  VD Opplysningen Digitale Medier AS, VD Top Temp AS, Säljchef Telenor Media AS.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  2 000 000 SEK (2017-12-30)
 • Aki Tusa

  Aki Tusa

  Country Manager Finland
  Född
  1975
  Anställd sedan
  2017
  Utbildning
  Magisterexamen i ekonomi vid Helsinki School of Economics.
  Tidigare uppdrag
  Head of Credit på Nordea Finance i Finland och Senior Credit Officer på Nordea bank i Finland. Omfattande erfarenhet från olika befattningar i banksektorn inom såväl privat- som företagssegmentet.
  Eget och närståendes aktieinnehav
  0 (2017-12-30)
  Eget och närståendes konvertibelinnehav
  780 000 SEK (2017-12-30)

Specialister

 • Lena Apler

  Martin Nilsson

  Chief Risk Officer
  Martin har som Chief Risk Officer det övergripande ansvaret för företagets riskkontroll. Han har en bakgrund inom bankbranschen där han bland annat arbetat med kreditkontroll och riskhantering.
 • Lars Jansson

  Lars Jansson

  General Counsel
  Lars är Collectors chefsjurist. Tidigare har Lars arbetat på advokatbyrå och varit bolagsjurist på ett börsnoterat fastighetsbolag.
 • Håkan Svensson

  Håkan Svensson

  Head of Compliance
  Håkan har som Head of Compliance det övergripande ansvaret för koncernens funktion för regelefterlevnad, vilket även inbegriper ansvar att leda arbetet med dataskyddsfrågor, samt i rollen som centralt funktionsansvarig leda koncernens team som har till uppgift att arbeta med åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
  Håkan är jurist och började hos Collector 2017. Dessförinnan arbetade han vid ett internationellt finansinstitut med ansvar för Compliance inom den nordiska marknaden. Med en tidigare bakgrund som polis vid bland annat Ekobrottsmyndigheten har han en stor erfarenhet av analys och riskbedömning av regulatoriska och finansiella frågeställningar.

Revisor

 • Revisor

  Daniel Eriksson

  Auktoriserad revisor, Partner Assurance


  Ernst & Young AB
  Daniel Eriksson
  Direct: +46 8 520 598 92
  Mobile: +46 70 253 98 92
  daniel.eriksson@se.ey.com