Hero image

Corporate Accelerator

Fyra utvecklande dagar för ditt företag

Acceleration Day

Inspiration, kunskap och nätverkande.

Intressanta talare med relevant erfarenhet ger dig en kickstart i din acceleration.

Innovation Day

En dag om vikten av kreativitet och innovation.

Verktyg för att utveckla dina produkter/tjänster och hela din organisation.

Leadership Day

En dag med fokus på ledarskap.

Ökad förståelse för hur du leder din organisation, ditt team och dig själv.

Business Day

En dag för kunskap om finansmarknaden.

Få bolaget att växa med tips på hur du pitchar ditt bolag för investerare eller en bank.

Acceleratorn vänder sig till företag med följande förutsättningar:

Huvudkontor i Sverige
Omsättning om + 50 miljoner SEK
Tydligt tillväxtfokus

ACCELERATION

Mål och strategi
Framgångsfaktorer
Trender

INNOVATION

Ideation
Innovationsprocess
MVP

LEADERSHIP

Bygga tillväxtkultur
Kompetensförsörjning
Ledarskap

BUSINESS

Pitcha för investerare
Presentera för banker
Finansmarknaden