Google+

Biljettfaktura från Collector

Publicerat i kategorierna Privat, Mobila betalningar / Mobil plånbok, Faktura av

Från 1 februari 2013 får mobiltelefonoperatörerna inte längre erbjuda betalning via mobiltelefonfaktura eller kontantkort.

Därför måste den som vill köpa SMS-biljett nu registrera sig i förväg. Kostnaden för biljetten kan dras från bankkonto eller betalas via faktura.

Västtrafik kommer att erbjuda SMS-köp med Collectors partner SEQR och fakturabetalning med Collector från och med 1 februari 2013.

Res tryggt och betala dina resor med Collector faktura!

Mer om Västtrafik och Collectors faktura hittar du här. Och logga in för att se din biljettfaktura gör du här.