Öppna sparkonto

Aktivera cookies eller byt webbläsare! Det här formuläret fungerar bara om du aktiverar cookies i Safari. Prova med en annan webbläsare eller ställ in ”Tillåt alltid cookies” i Safaris inställningar. Aktivera cookies eller ansök via dator! Det här formuläret fungerar bara om du aktiverar cookies i din mobila webbläsare. Ställ in ”Tillåt alltid cookies” i dina webbläsarinställningar eller prova att ansöka via dator istället.
Legitimering pågår
Legitimering Du kan välja mellan att legitimera dig med BankID på din telefon eller dator.

Har du inte BankID? Kontakta din bank eller läs mer på https://www.bankid.com/

Startar BankID Öppna BankID på din telefon eller dator och logga in.
Legitimerad via BankID
Du är legitimerad som .

Vi ser att du är kund hos oss!

Det innebär att det redan finns registrerat en del information hos oss såsom telefonnummer, e-postadress och bankkonto för utbetalning.

Något gick fel Ett fel har inträffat med ditt BankID, vänligen försök igen.
Välj sparkonto
Kontaktuppgifter
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt telefonnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltig epostadress
Skatteskyldig
 • Obligatoriskt fält
Bankkonto för utbetalning
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltligt clearingummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltligt kontonummer
Frågor enligt penningtvättslagen

Enligt lagen om penningtvätt måste Collector, liksom andra finansiella institut, ha en viss kunskap om sina kunder. Vi ber dig besvara frågorna nedan.

 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
Politiskt Exponerad Person (PEP)
Politiskt exponerad person avser person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom nedan, eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar och kända medarbetare.
 • Statschef
 • Regeringschef
 • Minister
 • Vice eller biträdande minister
 • Parlamentsledamot
 • Domare i högsta domstolen
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
 • Ledamot av centralbanks styrande organ
 • Ambassadör
 • Högre officier i Försvarsmakten
 • Ledamot av politiskt partis styrelse
 • Obligatoriskt fält
Signera med BankID

För att signera din ansökan måste du först godkänna våra allmänna villkor, produktvillkor och insättningsgarantin. I samband med att du öppnar ett sparkonto hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Läs mer om hur Collector hanterar dina personuppgifter under sidan Dataskydd.

 • Obligatoriskt fält
Sammanfattning
Rörlig ränta
Inga avgifter
Obegränsade uttag
Minsta insättning 500 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
()
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Clearingnummer
 • Bankkonto för utbetalning