Öppna sparkonto

Aktivera cookies eller byt webbläsare! Det här formuläret fungerar bara om du aktiverar cookies i Safari. Prova med en annan webbläsare eller ställ in ”Tillåt alltid cookies” i Safaris inställningar. Aktivera cookies eller ansök via dator! Det här formuläret fungerar bara om du aktiverar cookies i din mobila webbläsare. Ställ in ”Tillåt alltid cookies” i dina webbläsarinställningar eller prova att ansöka via dator istället.
Välj sparkonto
Kontaktuppgifter
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltigt telefonnummer
 • Obligatoriskt fält
 • Ej giltig epostadress
Skatteskyldig
Uttagskonto
 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltligt clearingummer

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltligt kontonummer

Kundkännedom

Enligt lagen om penningtvätt måste vi ha viss kunskap om våra kunder. Svara på frågorna nedan.

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

Politiskt Exponerad Person (PEP)
Att vara en politiskt exponerad person (PEP) innebär att man har, eller under de senast 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat, ett statsägt företag eller ledningen i en internationell organisation. De yrken som det bland annat gäller är stats- och regeringschefer, parlamentsledamöter, ministrar, högre officerare, domare i högsta domstolen och ambassadörer.

Man kan även vara en PEP om man har en nära anknytning till en sådan person, såsom en nära släkting (exempelvis make, maka, sambo, barn, förälder) eller en yrkesmässig relation (exempelvis om man äger en verksamhet tillsammans med en PEP, är verklig huvudman till en verksamhet som upprättats till förmån för en PEP, eller på annat sätt har nära förbindelse med en PEP).
 • Obligatoriskt fält

Signera med BankID

För att signera din ansökan måste du först godkänna våra allmänna villkor, produktvillkor och insättningsgarantin. I samband med att du öppnar ett sparkonto hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Läs mer om hur Collector hanterar dina personuppgifter under sidan Dataskydd.

 • Obligatoriskt fält
Sammanfattning
Rörlig ränta
Inga avgifter
Obegränsade uttag
Minsta insättning 500 SEK
Rörlig ränta
Inga avgifter
Två fria uttag per år
Minsta sparbelopp 250 000 kr
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
Fast ränta
Inga avgifter
Engångsinsättning
Minsta insättning 10 000 SEK
()
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Clearingnummer
 • Uttagskonto