Produktinformation Easycard

Med vårt kreditkort Collector Easycard kan du få upp till 30 000 kronor i kredit och räntefria köp i 56 dagar. Dessutom ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd. Du kan välja att antingen delbetala med ränta eller att betala hela fakturabeloppet räntefritt.

Köp resan med ditt kreditkort

När du betalar resan med ditt Collector Easycard ingår både avbeställningsskydd och reseförsäkring. I försäkringen ingår försenings- och olycksfallsförsäkring. Du är även skyddad mot försenat bagage och har en självriskeliminering om något skulle hända med ditt hem, villa eller bil under tiden du är borta. Försäkringen tecknas av ERV och gäller för resor över hela världen. Försäkringen tecknas av ERV  och gäller för resor över hela världen.

Ditt Collector Easycard är ett Mastercard och kan användas på fler än 30 miljoner inköpsställen världen över.

Varje månad skickar vi en faktura på förra månadens inköp och uttag. När din faktura kommer bestämmer du själv hur mycket du vill betala. Väljer du att betala hela fakturabeloppet tillkommer ingen ränta. Du kan som minst betala 1/36-del, som lägst 99 kronor av fakturerat belopp.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra att du ingått kreditavtal med oss inom 14 dagar från det att kreditavtalet undertecknades (ångerfristen). Inget skäl behöver uppges.
Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:
Telefon: 010-161 00 60
E-post: easycard@collectorbank.se
Post: Collector bank, Box 11482, 40430 Göteborg 
Fax: 010-161 00 01

Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du skicka ditt meddelande innan ångerfristen löpt ut.

När du utövar din ångerrätt upphör rätten att använda kontot omedelbart, och du är skyldig att inom 30 dagar klippa itu ditt kort och skicka tillbaka det till oss. Du måste även betala tillbaka hela kreditbeloppet och upplupen ränta. Collector har rätt till ersättning för kreditupplysning och övriga kostnader som vi haft för tjänsten innan vi tog emot meddelandet om att du utövar din ångerrätt. Har du betalat årsavgiften har du rätt att återfå denna med avdrag för den del som belöper på tiden före kreditavtalets frånträde.

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.