Hero image

Investera

Smarta investeringar med autopilot

Investera smart med hjälp av Betterwealth. En digital tjänst för portföljförvaltning – utan dyra avgifter.

Helt digitalt

Betterwealth erbjuder i samarbete med Collector Bank en digital investeringstjänst som låter dina pengar växa.

Anpassas efter dina mål

Tjänstens datadrivna modeller föreslår en portfölj baserat på just dina mål och förutsättningar.

Nu är det enklare än någonsin att investera smart

Nu kan du få hjälp att investera dina pengar i en global portfölj av fonder med låga avgifter som är anpassad efter dig och dina mål.

Du öppnar ett konto på bara ett par minuter och kan därefter enkelt överföra pengar. Dina pengar investeras automatiskt i en portfölj av flera olika fonder anpassad efter dina mål. Du kan sedan följa hur dina investeringar utvecklas hela vägen fram till ditt mål. Tjänsten gör jobbet åt dig så att du kan tänka på annat. 

Betterwealth erbjuder i samarbete med Collector Bank en digital investeringstjänst som gör det möjligt för dina pengar att växa i en smart portfölj av indexfonder med låga avgifter. Du blir kund hos BetterWealth som förvarar och sköter dina placeringar.

Investering anpassad efter dina förutsättningar

Dina pengar investeras i en global portfölj av index- och börsfonder. Tjänsten använder datadrivna modeller baserade på nobelprisvinnande forskning för att se till att du får en portfölj baserad på dina mål och förutsättningar. Självklart ser BetterWealth över och justerar din portfölj så att den följer dina förutsättningar och för att du ska kunna känna dig trygg hela vägen till målet.

Information om produkten

Att testa tjänsten och få ett investeringsförslag, samt öppna ett konto hos BetterWealth är helt gratis.

När du investerar pengar hos BetterWealth betalar du 0,49% av ditt sparkapital i förvaltningsavgift per år. I denna avgift ingår alla kostnader som normalt tillkommer, exempelvis kostnader för handel och valutaväxling. Avgiften dras automatiskt från ditt konto hos BetterWealth.

Förutom förvaltningsavgiften tillkommer fondavgifter som tas ut av fondbolagen för de fonder som ingår i din portfölj. Avgiften uppgår till mellan 0,10% och 0,20% beroende på vilken portfölj du väljer. Fondavgiften dras automatiskt av de respektive fondbolagen.

Dina investeringar förvaras på ett ISK-konto och beskattas enligt gällande regler. I din deklaration finns förtryckt hur mycket du ska betala.

Ja, dina pengar och investeringar förvaras på uppdrag av BetterWealth hos Danske Bank och täcks av samma skydd som om du öppnat ett konto direkt hos Danske Dank i Sverige.

Det innefattar den danska motsvarigheten till insättningsgarantin, garantifonden. Garantifonden garanterar insättningar upp till € 100 000 per insättare och funkar på samma sätt som insättningsgarantin.

När dina pengar är investerade skyddas de av investerarskyddet. Investerarskyddet skyddar upp till 250 000 kr.

På Riksgäldens hemsida (www.riksgalden.se) kan du läsa mer om investerarskyddet och även söka på bolag för att se om de är anslutna.

Dina pengar och investeringar är enligt lag alltid avskilda från BetterWealths egna. Om BetterWealth skulle gå i konkurs har du alltid rätt att få dina tillgångar flyttade till ett annat konto.

BetterWealth har tillstånd hos Finansinspektionen.

Ja, du kan avsluta ditt konto hos BetterWealth när du vill utan kostnad.

Du avslutar ditt sparande genom att först ta ut alla pengar från ditt konto. När kontot sedan är tomt kan du avsluta kontot helt och hållet.

Innan du öppnar ett konto ställer BetterWealth ett par frågor till dig för att kunna identifiera en lämplig risknivå och ge dig ett investeringsförslag. Varje gång du gör en insättning investerar BetterWealth dina pengar automatiskt i en portfölj baserat på vilket mål du har valt med din investering. 

BetterWealth övervakar din portfölj för att se till att ditt konto inte får fel fördelning när marknaden svänger och arbetar för att du alltid ska ha de bästa och mest prisvärda fonderna.

Investeringstjänsten är ett samarbete mellan BetterWealth och Collector Bank.

BetterWealth tillhandahåller tjänsten via Collector Banks hemsida. När du blir kund blir du kund hos BetterWealth och erhåller ett login med Bank-ID till ditt ISK konto.

Du når ditt konto från Collector Banks hemsida där du kan logga in med Bank-ID.

BetterWealth.se erbjuder en investeringstjänst med andra portföljalternativ och investeringsstrategier. Portföljerna på betterwealth.se innehåller därför olika fonder beroende på investeringsstrategi. Dessutom investeras dina pengar enligt en annorlunda investeringsstrategi på betterwealth.se.

Du kan vara kund hos båda tjänsterna samtidigt. Du behöver då bli kund hos båda tjänsterna separat och kommer få två olika konton. Du kan läsa mer under investeringsinformation här.

När du blir kund ingår BetterWealth distansavtal med dig rörande investeringssparkonton (ISK) och diskretionär portföljförvaltning.

Du har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) med BetterWealth genom att lämna eller sända ett meddelande till BetterWealth på kontakt@betterwealth.se inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Ångerrätten gäller endast för det inledande produktavtalet och inte för sådana tjänster eller transaktioner som redan utförts. Detta innebär att du inte kan utnyttja ångerrätten om du har satt in pengar hos BetterWealth.

BetterWealth och Collector eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå. Om du är missnöjd med BetterWealths tjänster tar vi tacksamt emot dina synpunkter via BetterWealths kundtjänst. Om du fortfarande är missnöjd efter sådan kontakt, eller om du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse, kan du föra ärendet vidare till klagomålsansvarig hos BetterWealth.

Klagomålsansvarig är Lennart Lundqvist. Klagomål skickas med e-post till: klagomal@betterwealth.se.

Mer information om hur du går tillväga finns här.