Tandvårdskonto från Praktikertjänst

Vi vet att det finns roligare saker att spara till än tandläkarräkningen. Men det finns få anledningar som är klokare. Med ett Tandvårdskonto kan du på ett smidigt sätt spara pengar till dina tandläkarräkningar - och dessutom till en bra ränta. Den bästa vägen till en bra munhälsa är att investera i den.

Fördelar med Collector Banks Tandvårdskonto

Genom att spara på vårt Tandvårdskonto finns pengarna där när du behöver dem - men utan att vara låsta. Du ansöker om Collector Banks Tandvårdskonto här eller hos din tandläkare.Du kan genom stående överföring till ditt Tandvårdskonto varje månad planera för och spara pengar till dina tandläkarbesök.
Du kan göra uttag från kontot om pengarna behöver användas till annat.
Tandvårdskontot är en investering - i reda pengar och dina tänder.
Vid akuta behandlingar finns det alltid pengar på kortet för att betala tandläkarräkningen.
Du får friheten att betala när du själv vill, oavsett om tandläkarbesöket är planerat eller akut.
Du kan dela upp betalningen i upp till 24 månader.
Du får en sparränta på 0,50 %.
Kortet är laddat med en kredit på 7 000 kronor att nyttja vid behov. Det finns även möjlighet att låna till högre belopp.

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Mer information om Praktikertjänst hittar du på Praktikertjänst webbplats.

Insättningsgaranti

Riksgälden har vid s.k. förhandsprövning 2011-11-30 beslutat att Collector Banks tandvårdskonto omfattas av insättningsgarantin. Det innebär att insättningar på respektive kontoslag omfattas av insättningsgaranti. Maximal ersättning är 950 000 kronor per kund och institut. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. Om insättningsgarantin skulle träda in kontaktar Riksgälden dig. Du behöver inte själv ansöka om ersättning. Läs mer om insättningsgarantin här.

Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.

SECCI

Du kan även läsa aktuell SECCI-blankett. SECCI-blanketten innehåller Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (Standard European Consumer Credit Information). Uppgifterna återger vårt erbjudande baserat på nuvarande marknadsförhållanden. Denna blankett medför dock ingen skyldighet för Collector att bevilja kredit.

Kreditexempel

Effektiv ränta enligt basvillkoren är f.n. 17,4% vid en kredit om 10 000 kr, samt en löptid om 24 månader räknat på en årsränta om 9,75 % samt aviseringsavgift 29 kronor.

Basvillkor för Tandvårdskonto

  • Sparränta: f.n. 0,50 %
  • Årsränta: f.n. 9,75 %
  • Amortering sker med minst 1/24 av skulden
  • Lägsta belopp att betala är f.n. 100 kr
  • Kopia på köpnota/kontoutdrag: 45 kr
  • Adressefterforskning: 75 kr
  • Aviseringsavgift: 29 kr
  • Påminnelseavgift: 50 kr
  • Dröjsmålsränta: 24 % dock lägst 50 kr
  • Förseningsavgift: 95 kr