Västtrafiks biljettfaktura från Collector

Köp dina resor smidigt och enkelt med mobilen. Och betala med biljettfaktura från Collector i slutet av månaden.

Res med faktura

Västtrafik erbjuder via Collector betalning av dina resor på faktura. Du köper din biljett på kollektivtrafiken med mobilen. I slutet av månaden får du en biljettfaktura på alla resor du gjort under senaste betalningsperioden.

Med biljettfaktura från Collector får du:

  • 1 000 kronor i reskassa (kredit)
  • Betalningsfrist upp till 60 dagar

Logga in här för att se din faktura.

Fakturabetalning

För att samla dina resor på en biljettfaktura behöver du registrera dig på Västtrafiks sida och välja fakturabetalning. Du kan också göra en snabbregistrering via SMS om du är på språng. Vid snabbregistrering är faktura förvalt. En kreditpröving görs innan vi beviljar biljettfaktura som betalmedel. Kreditprövningen fungerar så här:

  1. Mobilnumret matchas med personnummer
  2. Kreditbedömning görs. Detta innebär att Collector gör en förfrågan som inte påverkar din framtida kreditvärdighet
  3. Du godkänns och kan nu betala dina resor med mobilen och få dem samlade på en faktura

Villkor

Läs noga igenom våra Villkor för biljettfaktura från Collector som innehåller viktiga upplysningar. För att vi ska kunna göra en kreditbedömning, ska du:

  • vara minst 18 år
  • inte ha obetalda inkassoärenden hos Collector
  • inte ha någon förmyndare
  • inte ha skyddad identitet

Kreditgivare är Collector Bank AB (Collector). Collector förbehåller sig rätten att neka kredit även om ovan kriterier uppfylles samt godkänd kreditupplysning.


Vill du veta mer?

Här hittar du de vanligaste frågorna kring biljettfaktura från Collector.

Hur stor är krediten?

1 000 kronor.

När får jag fakturan?

Alla SMS-biljettköp under en kalendermånad faktureras nästkommande månad. Förfallodatum är den sista dagen i den månaden.

Hur får jag fakturan?

Fakturan skickas via SMS. Om inte mobiltelefonen stödjer PDF- formatet kan länken som finns i SMS:et skrivas in på en dator och fakturan öppnas där.

Kostar det något?

Nej, betalas fakturan till fullo och inom sista betaldag så tillkommer inga avgifter.

Varför får jag en omfrågandekopia?

I samband med kreditupplysning går en omfrågandekopia ut. Det är en bekräftelse på att en förfrågan gjorts.

Varför har jag fått avslag?

Du uppfyller inte kraven, se ovan. Collector förbehåller sig rätten att neka kredit även om kriterierna här är uppfyllda samt godkänd kreditupplysning.