Vd har ordet

Vår VD Stefan Alexandersson berättar om Q3 2016, ännu ett rekordkvartal.

Stefan alexandersson

Fortsätter att leverera ännu ett rekordkvartal

Det tredje kvartalet 2016 blev återigen det finansiellt bästa i Collectors historia med rekord i både intäkter och resultat efter skatt. Dessutom växer båda våra segment jämt både avseende intäkter och resultat, samtidigt som kreditförlusterna fortsätter att minska och är nu de lägsta någonsin.

Kvalitet

Att driva en bank med hög organisk tillväxt och ökad lönsamhet under en så lång period som Collector gjort är omöjligt utan att fokusera på kvalitet. För mig är kvalitet viktigt i alla dess aspekter som till exempel i kreditgivning, affärsprocessser, hur våra anställda upplever sin arbetsplats och framförallt hur våra kunder upplever Collectors leverans. Att hålla toppkvalitet genom hela värdekedjan är centralt.

Det är en ständig utmaning att upprätthålla genomgående hög kvalitet i en organisation som växer så pass kraftigt som Collector gör.

Det är därför tillfredsställande att rapportera att samtliga våra viktigaste mått på kvalitet fortsätter att stärkas. Kreditförlusterna fortsätter ner även under detta kvartalet samtidigt som alla tidiga indikatorer på eventuellt framtida kreditförluster viker ner. Våra kunder upplever likaså en löpande bättre kvalitet i våra leveranser. Medarbetarundersökningar visar även de med tydlighet att våra anställda sätter ett väldigt högt betyg på bolaget. Även graden av operativ kvalitet ökade under kvartalet. Slutligen är vår IT plattform fortsatt urstark. Vi fortsätter att leverera 100% i upptider i kombination med extremt snabba svarstider trots ett högt förändringstempo.

ITleveranser

Under kvartalet har vi trots sommarmånader levererat ut stora mängder ny funktionalitet till våra kunder. Några exempel på det är nya eller kraftigt uppdaterade portaler för våra e-handlare, sparakunder, e-handelskunder, kortkunder och inkassokunder. Vi har även genomfört ett större internt migreringsprojekt med utmärkt kvalitativt resultat.

Leveranserna av framförallt olika digitala produkter kommer att fortsätta med oförminskad kraft.

Data Science

Ett stort fokus på Collector är Data Science. Under 2016 har den positiva effekten av arbetet kring Data Science varit större än någonsin. Arbetet har kretsat kring olika typer av kreditscoring, informationsleveranser till våra e-handlare med den nya produkter Collector Insights samt machinelearning och robotisering av interna processer.

Collector är väldigt starka på Data Science, och vår ambition är att vara fortsatt ledande bland finansiella aktörer inom detta område.

Prioriterade områden för 2016

Våra fokusområden under 2016 är fortsatt att behålla vår starka tillväxttakt och höga lönsamhet, att vidareutveckla framförallt våra digitala produkter, oförtrutet arbeta med innovation samt att ytterligare effektivisera verksamheten för ökad skalbarhet och kvalitet.

Min roll

Slutligen några ord om att jag ska lämna ett av Sveriges roligaste och mest utmanande jobb. Det är med blandade känslor jag efter moget övervägande lämnar VD skapet för Collector. Det är efter nästan 12 års oförtrutet arbete med att utveckla verksamhet och organisation, i olika roller; CIO, CFO, VVD och senaste nu VD som jag har kommit fram till att tidpunkten är rätt.

Jag känner mig särskilt stolt att under mina tre år som VD ha mer än fördubblat omsättningen, nästan tredubblat resultatet, fått bankoktroj, genomfört en mycket lyckad börsintroduktion samt att strategiskt ha förändrat Collector till ett strukturetat teknikbolag med kvalitet i fokus. Jag är därför full av tillförsikt att lämna över ett bolag som har en fortsatt framgångsrik utveckling och tillväxt framför sig.

stefan-alexandersson
STEFAN ALEXANDERSSON

CEO

Stefan alexandersson