fredag 15 oktober, 2021 08:00 | Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2022

Collector AB (publ):s årsstämma kommer att hållas onsdagen den 4 maj 2022. Bolagets större ägare har mellan sig utsett en valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2022:

  • Sharam Rahi, utsedd av Fastighets AB Balder,
  • Anna-Maria Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB,
  • Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax, samt
  • Erik Selin, styrelseordförande i Collector AB (publ)


Sharam Rahi har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 11 februari 2022 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen/Malin Alevåg, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 11 februari 2022 till samma adress som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, styrelseordförande
Telefon: 031 10 95 92
E-post: erik.selin@balder.se

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.