fredag 30 oktober, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2021

Collector AB (publ):s årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 5 maj 2021. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 27 april 2020 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2021, följande sammansättning:

 • Sharam Rahi, utsedd av Fastighets AB Balder
 • Anna-Maria Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
 • Lena Apler, utsedd av Helichrysum Gruppen AB
 • Erik Selin, styrelseordförande i Collector AB (publ)
   

Sharam Rahi har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 12 februari 2021 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen/Malin Alevåg, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 12 februari 2021 till samma adress som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, Styrelseordförande
Telefon: +46 31 10 95 92
E-post: erik.selin@balder.se
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.