onsdag 10 oktober, 2018 13:00 | Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför Collectors årsstämma 2019

Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 25 april 2019. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 24 april 2018 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning. 

Valberedningen har, inför årsstämman 2019, följande sammansättning:

Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder

Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB

Fabian Hielte, utsedd av Ernström Finans AB

Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Till ordförande för valberedningen har utsetts Fabian Hielte.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 15 februari 2019 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 15 februari 2019 på samma adress som ovan.

Kommande informationstillfällen från Collector:

Delårsrapport januari-september 2018: 25 oktober 2018

Bokslutskommuniké 2018: 12 februari 2019

Delårsrapport januari-mars 2019: 25 april 2019

Årsstämma 2019: 25 april 2019

För ytterligare information:

Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se   

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.