torsdag 30 juni, 2022 15:26

Telefonkonferens i samband med Collectors delårsrapport januari-juni 2022

Collector AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari-juni 2022 torsdagen den 14 juli 2022 kl.07:30. En telefonkonferens kommer att hållas kl.11:00 samma dag där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 516 386 eller +44 2031 984 884, pinkod 8265099#. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se