måndag 17 februari, 2020 15:05 | Regulatorisk information

Kommuniké från Collectors extra bolagsstämma den 17 februari 2020

Collector AB (publ) ("Collector") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”), i syfte att använda emissionslikviden för att stärka bolagets kapitalbas.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka 1 000 MSEK.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för Företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020, bland annat det belopp som bolagets aktiekapital kommer ökas med, det antal aktier som ska emitteras, teckningskursen för de nya aktierna, avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen och teckningsperiod.

Collector har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.