onsdag 25 oktober, 2017 16:30 | Regulatorisk information

Klargörande i samband med artikel i Dagens Industri

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank hade per den sista september 2017 en total utlåning på 18,4 miljarder kronor varav majoriteten, 10,1 miljarder kr, utgjorde lån till privatpersoner. Resterande 8,3 miljarder kr är utlåning till företag. I företagssegmentet ingår sammantaget fastighetskrediter, factoring och företagskrediter, uppdragsinkasso samt förvärv av förfallna fordringar.

Collectors kreditgivning till företag har utvecklats mycket väl under det senaste året och med stor tillströmning av nya kunder i Sverige och övriga Norden. Det som främst har utvecklats är factoring och rörelsekrediter till mellanstora bolag. Vår B2B lösning för e-handel bidrar också, med tillväxt främst under senaste kvartalet.

Våra fastighetskrediter är till lika stora delar seniora lån, lån med bästa förmånsrätt, såsom juniorlån, lån med näst bästa förmånsrätt. Utlåningen har skett till kreditmässigt starka låntagare. Collector bedömer att portföljen är väl differentierad, geografiskt såväl som typ av fastigheter. Förutom tillväxtstäder i Sverige ingår kvalitativa fastigheter i de nordiska grannländerna.

Den andel av fastighetsportföljen som utgör bostadsutvecklare utgör mindre än 20% och består av hyresrätter och bostadsrätter där 75 -100% av bostadsrätterna är sålda innan Collector går in i affären vilket medför att kreditrisken är låg. Givet den goda fastighetskompetens som finns i Collectors ledning och styrelse är riskerna generellt låga och väl analyserade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liza Nyberg, CEO CollectorI Telefon 073-910 00 00 I E-post liza.nyberg@collectorbank.se
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
   

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl.16.30 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.