tisdag 24 april, 2018 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari–mars 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–MARS 2018 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2017)

  •  Intäkterna ökade med 17 % och uppgick till 511 MSEK (438)
  •  Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 112 MSEK (113)
  •  Högre kostnader än historiskt vilka hänför sig till regulatoriska anpassningar, dubbla licens- och driftskostnader, flyttkostnader samt investeringar i nya digitala erbjudanden
  •  Avkastning på eget kapital RoE var 18 % (20)
  •  Resultat per aktie 1,09 (1,11)
  •  God volymtillväxt i kreditstocken 20 232 MSEK (14 973), +35 %
  •  Fortsatt stark utveckling för Factoring och företagskrediter samt Fastighetskrediter
  •  Den medvetna satsningen på att ytterligare höja kreditkvaliteten har dämpat tillväxten inom Privatlån
  •  Stabil kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

  •  Avtal tecknat med Apoteket AB avseende betallösningar

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 24 april kl. 10.00 där VD Liza Nyberg presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på + +46 8 50639549 eller +442030089807. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://financialhearings.com/event/10805.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:

Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL