onsdag 19 juli, 2017 08:15 | Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–JUNI 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–JUNI 2016)

 • Intäkterna ökade med 29 % och uppgick till 911 MSEK (708)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 35 % och uppgick till 241 MSEK (179)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 19 % (21)
 • Resultat per aktie ökade till 2,35 SEK (1,82)
 • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 17 090 MSEK (10 865) +57%
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,1 % (1,2)
 • Kommuniké från Collectors årsstämma den 25 april 2017
 • Lena Apler - Årets kvinnliga grundare 2017
 • Liza Nyberg - ny VD på plats 1 september
 • Collector emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 500 MSEK
 • Collector emitterar konvertibelt lån på 100 MSEK till medarbetare*

*Slutförd i juli 2017 och påverkar kapitalbasen från och med juli 2017

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

Presentation för investerare, analytiker och media
En telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas idag den 19 juli kl.10.00 där grundare och tillförordnad VD Lena Apler och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten. Telefonkonferensen hålls på svenska och kommer att sändas live på https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2017 För att ringa in till telefonkonferensen: +46 8 5664 2666 eller +44 20 3008 9804. Växeln öppnar kl. 09.55.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD | Telefon 070-525 65 80 | E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector | Telefon 070-858 04 53 | E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector | Telefon 070-081 81 17 | E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförord-ning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offent-liggörande den 19 juli 2017 kl.08.15 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.