fredag 1 april, 2022 08:00 | Regulatorisk information

Collector publicerar årsredovisning för 2021

Collector publicerade idag årsredovisningen för 2021 på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022, kl. 08:00 CET.