onsdag 7 juni, 2017 08:15 | Regulatorisk information

Collector Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag till Collector AB, har gett Carnegie i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program med en ram om 5 miljarder SEK för att ytterligare stärka sin kapitalstruktur. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se