måndag 11 mars, 2019 14:00 | Regulatorisk information

COLLECTOR BANK AB UNDERSÖKER MÖJLIGHETEN ATT EMITTERA PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL) Collector Bank AB ("Collector") har mandaterat Nordea och SEB att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 mars 2019 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett så kallat additional tier 1 instrument (Sw. primärkapitaltillskott).

Instrumentet har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur och en förväntad transaktionsstorlek på ca 500m SEK. Obligationen kommer att stärka såväl Collectors primärkapitalrelation som total kapitalrelation och kommer att emitteras efter investerarmöten som förväntas hållas 18-20 mars 2019, med hänsyn taget till rådande marknadsförhållanden.


För ytterligare information: 

Martin Nossman I CEO I Telefon +46 703 30 26 75 I E-post martin.nossman@collectorbank.se 

Magnus Erkander I tf CFO I Telefon +46 70 493 08 00 I E-post magnus.erkander@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars, 2019, kl. 14:00.

Arrangörernas målmarknad är professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler).

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.