torsdag 27 februari, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Collector Bank AB (dotterbolag inom Collector AB-koncernen) publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2019

Collector Bank AB publicerar idag bokslutskommuniké för perioden januari–december 2019. Collector AB-koncernens bokslutskommuniké, där Collector Bank AB ingår, offentliggjordes den 13 februari på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

Resultat efter skatt för Collector Bank AB-koncernen för helåret 2019 uppgick till -219 MSEK. Resultat efter skatt för Collector AB-koncernen, som offentliggjordes den 13 februari, uppgick till -8 MSEK för helåret 2019. Skillnaden är huvudsakligen hänförlig till försäljningen av Colligent Inkasso AB, som endast redovisades i Collector AB, samt bokslutsdispositioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020, kl. 08:00 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.