onsdag 3 april, 2019 11:00 | Regulatorisk information

Collector AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collectors årsredovisning på svenska för 2018 har idag publicerats på collector.se

Årsredovisningen görs i två olika versioner och format:

•Utskriftsvänlig version i pdf-format som består av den fullständiga ekonomiska redovisningen, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport. Rapporten finns att ladda ner här: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investor-relations/2018/annual-report_2018_se.pdf

• Digital version sombland annatbeskriver verksamheten, höjdpunkter, kultur och medarbetare. Finns att ladda ner här: https://arsredovisning.collector.se/2018

•PDF-versionen kan även beställas i tryckt format via receptionen@collectorbank.se 

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 15.

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se/om-collector/bolagsstyrning/arsstamma/där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information:

Adam Norlin Persson, Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl.11.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.