onsdag 3 april, 2019 11:00 | Regulatorisk information

Collector AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collectors årsredovisning på svenska för 2018 har idag publicerats på collector.se

Årsredovisningen görs i två olika versioner och format:

•Utskriftsvänlig version i pdf-format som består av den fullständiga ekonomiska redovisningen, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport. Rapporten finns att ladda ner här: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investor-relations/2018/annual-report_2018_se.pdf

• Digital version sombland annatbeskriver verksamheten, höjdpunkter, kultur och medarbetare. Finns att ladda ner här: https://arsredovisning.collector.se/2018

•PDF-versionen kan även beställas i tryckt format via receptionen@collectorbank.se 

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 15.

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se/om-collector/bolagsstyrning/arsstamma/där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information:

Adam Norlin Persson, Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl.11.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL