Compliance

Compliance är en av de funktioner inom Collector som kontrollerar och följer upp att verksamheten uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen. Sådana krav omfattar bl.a. kundskydd, uppförande på marknaden, förhindrande av penningtvätt och andra krav avseende den tillståndspliktiga verksamheten.

Vad är compliance?

Compliance är en av de funktioner inom Collector som kontrollerar och följer upp att verksamheten uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen.

Sådana krav omfattar bl.a. kundskydd, uppförande på marknaden, förhindrande av penningtvätt och andra krav avseende den tillståndspliktiga verksamheten.

Några områden som compliance arbetar med:

  • Identifiering och hantering av Compliance-risker inom företaget
  • Pro-aktivt arbete mot bedrägeri, penningtvätt och terrorismfinansiering
  • Identifiering och hantering av intressekonflikter inom företaget
  • Utarbetande av gemensamma policies, instruktioner och rutiner inom företaget
  • Etik och Code of Business and Market Conduct gällande företaget

Behöver du komma i kontakt med Compliance gör du det här