Legal, compliance och AML

På dessa sidor har vi samlat information kring hur vi bland annat hanterar kunduppgifter och uppfyller krav från Finansinpektionen.

Compliance

Compliance är en av de funktioner inom Collector som kontrollerar och följer upp att verksamheten uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen.

Sådana krav omfattar bl.a. kundskydd, uppförande på marknaden, förhindrande av penningtvätt och andra krav avseende den tillståndspliktiga verksamheten.

Några områden som compliance arbetar med:

  • Identifiering och hantering av Compliance-risker inom företaget
  • Pro-aktivt arbete mot bedrägeri, penningtvätt och terrorismfinansiering
  • Identifiering och hantering av intressekonflikter inom företaget
  • Utarbetande av gemensamma policies, instruktioner och rutiner inom företaget
  • Etik och Code of Business and Market Conduct gällande företaget

Behöver du komma i kontakt med Compliance gör du det här

Informationssäkerhet

Här berättar vi om hur vi människor idag hanterar mängder av digital information. Vi tar upp risker som finns samt vad du bör tänka på för att dina känsliga uppgifter inte ska hamna i händerna på obehöriga.

Läs mer om informationssäkerhet

Legal och Privacy

I detta avsnitt tar vi upp information kring bland annat personuppgifter och hur vi hanterar dessa.

Läs mer om Legal och Privacy

Om penningtvätt

Penningtvätt är när man försöker få illegala pengar att framstå som lagliga genom olika transaktioner. I detta avsnitt förklarar vi varför vi måste ställa vissa frågor när du ansöker om till exempel ett lån.

Läs mer om penningtvätt

Om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidstämpel. Här berättar vi om lagen om elektronisk kommunikation.

Läs mer om cookies