Legal, compliance och AML

På dessa sidor har vi samlat information kring hur vi bland annat hanterar kunduppgifter och uppfyller krav från finansinpektionen.

Informationssäkerhet

Under detta avsnittet berättar vi om hur vi människor idag hanterar mängder av digital information. Vi tar upp risker som finns samt vad du bör tänka på för att dina känsliga uppgifter inte ska hamna i händerna på obehöriga.

Om penningtvätt

Penningtvätt är när man försöker få illegala pengar att framstå som lagliga genom olika transaktioner. I detta avsnitt förklarar vi varför vi måste ställa vissa frågor när du ansöker om till exempel ett lån.

Legal och Privacy

i detta avsnitt tar vi upp information kring bland annat personuppgifter och hur vi hanterar dessa.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidstämpel. Här berättar vi om öagen om elektronisk kommunikation.

Compliance

Compliance är en av de funktioner inom Collector som kontrollerar och följer upp att verksamheten uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen. Här berättar vi om några av de områden som compliance arbetar med.