Investerare

Här hittar du all vår finansiella rapportering. Du finner också information om Collectoraktien, ägarstruktur och kalendariet.

VD-ord

Fortsatt stark tillväxt

Collector fortsätter att leverera en stark tillväxt. Ännu en gång har vi överträffat tidigare år. Det är glädjande att kunna konstatera att 2017 blev det finansiellt bästa året i vår historia. Under 2017 har vi investerat ansenliga belopp i implementering av nya regelverk som PSD 2, GDPR och IFRS 9, särskilt under sista kvartalet. Att trots dessa nödvändiga investeringar kunna redovisa samma tillväxttakt som tidigare är givetvis särskilt tillfredsställande. Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 933 MSEK och resultatet efter skatt blev 517 MSEK, en ökning med 28 %.

Både på företags- och privatsidan har utvecklingen varit god, under såväl sista kvartalet som året i stort. Inom företagssegmentet har vår utlåning fortsatt att utvecklas mycket väl, med en god tillströmning av nya kunder i Sverige och övriga Norden. Framförallt är det factoring och rörelsekrediter till mellanstora bolag som ökat.

På privatsidan har utvecklingen framförallt i Sverige varit god trots att vi medvetet hållit nere tillväxttakten på privatlån jämfört med föregående år. Privatsegmentet innefattar också våra lösningar för e-handeln (B2B+B2C) vilket varit en starkt bidragande orsak till den goda utvecklingen. Under och efter kvartalets utgång har flera viktiga avtal tecknats och ännu fler dialoger med större kunder har närmat sig slutfas. I benchmark mot andra ledande aktörer på marknaden har vi gett våra kunder en hög konverteringsgrad tack vare vår checkout-lösning.

Intensiv utveckling har gjort att vi kunnat gå ut till privatmarknaden med digitala innovationer, som appen Spira – ett samarbete med Aktieinvest som erbjuder ett enkelt månadssparande i aktier. Mycket arbete har också fokuserats kring Collectors app, där vi nu samlar alla våra privaterbjudanden i ett och samma gränssnitt.

Fastighetsfinansiering

Under hösten har det diskuterats mycket i media kring oron på fastighetsmarknaden. Av Collectors totala utlåning består 30 % av fastighetsfinansiering. Den del av fastighetsportföljen som utgör bostadsutvecklare utgör mindre än 5 % av vår totala utlåning fördelat på ett några få större aktörer. Utöver tillväxtstäder i Sverige ingår även kvalitativa fastigheter i Finland, Norge och Danmark. Generellt är vi mycket selektiva i val av såväl låntagare, objekt och orter. Givet den goda fastighetskompetens som finns i Collectors ledning och styrelse är riskerna låga och väl analyserade.

Utveckling och hållbarhet

Det är tydligt att konsumtionen av finansiella tjänster fortsätter att förändras, framförallt hos privatpersoner men även bland små och medelstora företag. I den digitala transformationen har Collector ambitionen att vara bland de ledande aktörerna, genom att fortsätta utveckla teknik och affärsmodeller. Därför arbetar vi hela tiden agilt med digital innovation, oftast direkt mot kund i konkreta affärer – och alltid med fokus på låg risk.

Hållbarhet är en strategisk förutsättning för vår affärsmodell. Under kvartalet har vi på allvar satt igång arbetet med att identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss. Vår första hållbarhetsredovisning är nu på plats.

Innovationskraft i en regelstyrd utveckling

Under det fjärde kvartalet har vi investerat ansenliga belopp i implementering av nya regelverk, GDPR, PSD2 och IFRS9. Nya säkerhetskrav och öppna API:er väntas ge stigande IT-kostnader men samtidigt som vi har utvecklat våra lösningar har vi säkerställt att de ger oss nya affärsmöjligheter. I och med utvecklingen med vår nya app som lanserades i början av året, har vi också gjort oss redo för det nya betaltjänstdirektivet PSD2. När direktivet är infört ger det oss möjlighet att utföra finansiella tjänster åt kunder som har sina konton på andra banker, både privatpersoner och företag. Det innebär att vi nu har lanserat ”Collector Open Banking”

Collector Academy

Vi har också haft stort fokus på att ytterligare stärka vårt arbetsgivarvarumärke, både för att rekrytera nya medarbetare och kunna behålla värdefull kompetens. Som ett steg i att hitta nya it-talanger har vi i samarbete med Academic Work lanserat intensivutbildningen Collector Academy. Genom en skräddarsydd utbildning på 12 veckor kommer 15 deltagare utbildas inom systemutveckling, med start i mars. Efter utbildningsperioden tar ett ettårigt trainee-program vid. Collector Academy stärker oss ytterligare som attraktiv arbetsgivare, så att vi kan säkerställa en arbetsplats som är i digital och innovativ framkant, även i framtiden.

Stark tillväxt väntas inom e-handel

Tidigt i höstas inledde vi arbetet med rapporten Convert, som undersöker e-handelsmarknaden mellan företag (B2B). Redan innan arbetet påbörjades visste vi att B2B ligger långt efter B2C men antog att det fanns en omognad hos de köpande företagen. Ganska snart visade det sig att marknadens förväntningar tvärtom är höga, medan de säljande företagen tvekar med att lansera e-handel. En anledning kan vara att de tekniska och finansiella verktygen för B2B ligger långt efter privatsidan. Därför är det väldigt positivt att Collector i slutet av 2017 kunde lansera en checkout-lösning som är helt anpassad för företag och som ger en lika bra köpupplevelse som vi är vana vid när vi handlar privat. Jag är övertygad om att vi mycket snart kommer att se en stor förändring i hur företag handlar av andra företag, där digitala gränssnitt spelar en avgörande roll.

 Liza Nyberg
CEO

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. 

Till finansiell information

Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

Till kalendern