Utestående obligationer och slutliga villkor

 

ISIN Lånnr Tranch Emissionsdag Förfallodag Emitterat Tot utestående belopp Slutliga villkor
SE0013105137 Lån 7 Tranch 1 22-09-12 25-09-12 300 MSEK 300 MSEK Ladda ner pdf
NO0011152449 Lån 6 Tranch 1 21-11-17 23-11-17 650MNOK 650 MNOK Ladda ner pdf
SE0015811112 Lån 5 Tranch 4 22-01-17 24-11-18 100 MSEK 750 MSEK Ladda ner pdf
SE0015811112 Lån 5 Tranch 3 21-12-17 24-11-18 100 MSEK 650 MSEK Ladda ner pdf
SE0015811112 Lån 5 Tranch 2 21-11-23 24-11-18 200 MSEK 550 MSEK Ladda ner pdf
SE0015811112 Lån 5 Tranch 1 21-11-18 24-11-18 350 MSEK 350 MSEK Ladda ner pdf
SE0013360427 Lån 4 Tranch 4 21-11-23 23-09-08 100 MSEK 1000 MSEK Ladda ner pdf
SE0013360427 Lån 4 Tranch 3 21-10-08 23-09-08 200 MSEK 900 MSEK Ladda ner pdf
SE0013360427 Lån 4 Tranch 2 21-10-04 23-09-08 200 MSEK 700 MSEK Ladda ner pdf
SE0013360427 Lån 4 Tranch 1 21-09-08 23-09-08 500 MSEK 500 MSEK Ladda ner pdf
SE0013104577 Lån 3 Tranch 2 21-07-02 23-06-07 150 MSEK 550 MSEK Ladda ner pdf
SE0013104577 Lån 3 Tranch 1 21-06-07 23-06-07 400 MSEK 400 MSEK Ladda ner pdf

Förfallna obligationer

 

ISIN Lånnr Tranch Emissionsdag Förfallodag Emitterat Tot utestående belopp Slutliga villkor
SE0009723083 Lån 1 Tranch 1 17-03-17 20-03-17 800 MSEK 800 MSEK Ladda ner pdf