Slutliga villkor Tier 2 Capital Bonds

 

- - - - - - - - - - -

 

Förfallna Tier 2 Capital Bonds

 

ISIN Lånnr Tranch Emissionsdag Förfallodag Emitterat Tot utestående belopp Slutliga villkor
SE0010101402 Lån 101 Tranch 1 17-06-21 27-06-21 500 MSEK 500 MSEK Ladda ner pdf