Slutliga villkor Tier 1 Capital Bonds

 

ISIN Emissionsdag Förfallodag Emitterat Tot utestående belopp Slutliga villkor
SE0012377687 19-03-25 22-03-25 500 MSEK 500 MSEK Ladda ner pdf