Skuldinvesterare

Collector Bank AB emitterar Senior unsecured obligationer, certifikat samt hybridkapital på den Nordiska marknaden (i SEK, EURO och NOK).