Kalender

Kommande bolagshändelser:

2023

Datum Händelse
8 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022
31 mars 2023 Årsredovisning 2022
25 april 2023 Delårsrapport januari-mars 2023
4 maj 2023 Årsstämma 2023
13 juli 2023 Delårsrapport januari-juni 2023
20 oktober 2023 Delårsrapport januari-september 2023

Collector Bank AB (publ) tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Collectors representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kontakta oss

Madeleine Mörch
Madeleine Mörch Head of IR & Communications
Telefon:
+46 73 712 04 52
Epost:
madeleine.morch@collectorbank.se