Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

2020


DatumHändelse
13 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
23 april 2020 Delårsrapport januari-mars 2020
27 april 2020 Årsstämma 2020
16 juli 2020 Delårsrapport januari-juli 2020
22 oktober 2020 Delårsrapport januari-september 2020

Collector AB (publ) tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Collectors representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kontakta oss

Madeleine Mörch
Madeleine Mörch IR Manager
Telefon:
+46 73 712 04 52
Epost:
madeleine.morch@collectorbank.se