Kalender

Kommande bolagshändelser:

2021

Datum Händelse
12 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020
6 april 2021 Årsredovisning 2020
27 april 2021 Delårsrapport januari-mars 2021
5 maj 2021 Årsstämma 2021
15 juli 2021 Delårsrapport januari-juni 2021
21 oktober 2021 Delårsrapport januari-september 2021

Collector AB (publ) tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Collectors representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kontakta oss

Madeleine Mörch
Madeleine Mörch IR Manager
Telefon:
+46 73 712 04 52
Epost:
madeleine.morch@collectorbank.se