Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

Kalender för 2019/2020 


DatumHändelse
25 april 2019 Delårsrapport januari – mars 2019
25 april 2019 Årsstämma 2019
18 juli 2019 Delårsrapport januari – juni 2019
24 oktober 2019 Delårsrapport januari – september 2019
13 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019

Collector AB (publ) tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Collectors representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kontakta oss

Madeleine Mörch
Madeleine Mörch IR-Manager
Telefon:
+46 73 712 04 52
Epost:
madeleine.morch@collectorbank.se
Adam Norlin Persson
Adam Norlin Persson Corporate Communications Manager
Telefon:
+46 73 712 06 94
Epost:
adam.norlin.persson@collectorbank.se