Kalender

Kommande bolagshändelser:

2022

Datum Händelse
14 juli 2022 Delårsrapport januari-juni 2022
21 oktober 2022 Delårsrapport januari-september 2022

Collector AB (publ) tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Collectors representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kontakta oss

Madeleine Mörch
Madeleine Mörch Head of IR & Communications
Telefon:
+46 73 712 04 52
Epost:
madeleine.morch@collectorbank.se